تصفیه آب استخرهای شنا با استفاده از چارچوب فلز-آلی MIL-100 (Fe): حذف اسید اوریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی- دانشکده فیزیک شیمی- دانشگاه الزهرا- ونک- تهران

2 گروه شیمی-دانشکده فیزیک شیمی-دانشگاه الزهرا- ونک-تهران-ایران

چکیده

حفظ سلامت آب استخرها به جهت حفظ سلامت شناگران از اهمیت بالایی برخوردار است. کلر و مشتقات آن که به عنوان ضدعفونی کننده به آب اضافه می‌شوند در اثر برهم ‌کنش با اسید اوریک حاصل از عرق و ادرار موجود در آب، سبب تولید ترکیبات سمی در آب می‌شوند که سلامتی شناگر را ،حتی در مقادیر کم، به خطر می‌اندازد. براین اساس ارائه روشی برای حذف و جداسازی این ترکیب از آب و تصفیه آب استخر از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد. در این کار تحقیقاتی، از روش جذب سطحی و با استفاده از چار چوب فلز-آلی MIL-100 (Fe) به عنوان جاذب جهت حذف اسید اوریک استفاده شد. این جاذب با مقدار mg 3 قادر به حذف اسید اوریک با میزان حذف %60 در مدت زمان min 30 در 10=pH تحت امواج فراصوت است. این روش به‌دلیل لستفاده از جاذب متخلخل و مناسب و کارای پارپول فلز-آلی کارایی مناسبی در حذف این ترکیب نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Swimming pool water treatment using MIL-100 (Fe) metal-organic framework: Removal of uric acid

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mohammadnejad 1
  • ALieh Moeinipour 2
1
2 Department of Chemistry, Faculty of Physics and Chemistry, Alzahra University, Vanak, Tehran
چکیده [English]

Water quality protecting in Swimming pools is important for the health of swimmers. Chlorine and its derivatives, which are added to the water as a disinfectant, interact with uric acid from the sweat and urine in water. This procedure produces toxic compounds in the water that endanger the health of the swimmer, even in small amounts. Based on this, introducing a method for removing and separation of this compound from water and treatment of pool water is more important. In this work, adsorption method using metal-organic framework MIL-100 (Fe) as sorbent was applied as for the removal of uric acid from water solutions. This adsorbent can remove uric acid (mg L-1) under ultrasonic waves, the amount of 3 mg of MIL-100(Fe) in initial pH=10 of analyte solution, recovery of removal is 60% of uric acid from water in 30 min. This method is a good and efficient strategy for removing of uric acid due to using a porous metal organic framework material as sorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Uric acid”
  • “Metal-organic framework”
  • “MIL-100 (Fe)”
  • “Water treatment”