تقویت مقاومت کششی لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیر شیمیایی-مکانیکی با نانوالیاف سلولزی و PAE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

3 Department of Wood and Paper Sciences, Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran

چکیده

برخی صنایع کاغذ‌سازی برای افزایش مقاومت کششی لایه تر کاغذ جهت جلوگیری از پاره‌شدن حین تولید از خمیرکاغذ الیاف بلند(LFP) و یا رزین‌های مقاومت تر استفاده می‌کنند. در این تحقیق نقش پلی‌آمیدوآمین‌اپی‌کلروهیدرین (PAE)در صورت استفاده توام با نانوالیاف سلولزی (NFC) در مقایسه با LFP در بهبود مقاومت کششی لایه تر و خشک کاغذ ساخته شده با گراماژ 130 گرم بر متر مربع از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی بررسی شد. ابتدا NFC (۳ و 4 درصد) به‌همراه PAE (7/0 و 1 درصد) و خمیرکاغذ الیاف بلند به سوسپانسیون خمیرکاغذ افزوده شد و سپس نمدهای دست‌ساز ساخته شد. مدت آبگیری هنگام ساخت نمدها اندازه‌گیری شد و در ادامه مقاومت کششی پس از رسیدن درصد خشکی لایه تر کاغذ به 35، 55، 75 و هوا- خشک، هنگام خشک کردن طی ساخت کاغذ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد در درصد خشکی 35 و 55 نمد، تیمار 3 درصد NFC با 7/0 درصد PAE مقاومت کششی در حد 20 درصد خمیرکاغذ الیاف بلند ایجاد کرد و در درصد خشکی 75 مقاومت کششی بیشتر به‌دست آمد. به طور کلی NFC به همراه PAE می‌تواند مقاومت کششی لایه تر کاغذ از خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی را تا حد خمیر کاغذ الیاف بلند یا بیشتر افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening tensile strength of wet and dry layer of paper from chemical-mechanical pulp by cellulose nanofibers and PAE

نویسندگان [English]

  • Pejman Rezayati Charani 1
  • Mohammad Hadi Moradian 2
  • Seyedeh Faegheh Mousavi 3
1 Assistant professor, Department of Cellulose Technology Engineering, Natural resources faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan
2 Assistant professor, Department of Cellulose Technology Engineering, Natural resources faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
3 Department of Wood and Paper Sciences, Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
چکیده [English]

Some paper industries use long fiber pulp (LFP) and or wet strength resins to increase resistance and prevent web breakings during production. In this study, it was investigated the role of polyamidoamine epichlorohydrin (PAE) in combination with cellulose nanofibers (CNF) compared to LFP in improving wet and dry layer of paper tensile strength of chemi-mechanical pulp (CMP) by handsheet making with grammage of 130 g/m2. First, cellulose nanofibers (3% and 4%) with PAE (0.7% and 1%) and long fiber pulp (LFP) were added to the pulp suspension and then handsheet paper was made. The dewatering period was measured when making handsheet. Then, the tensile strength was measured after drying to 35, 55, 75 and air-dried dryness (%) during drying within handsheet making. Results showed, wet layer of paper with dryness of 35 and 55% treated with 3% CNF and 7% PAE showed tensile strength close to samples with 20% LFP and in 75% dryness showed higher tensile strength than treatments with LFP. Generally, treatments with CNF and PAE had wet layer of paper tensile strength values during production the same as or more than long fiber pulp, although the water drainage rate will be decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Polyamidoamine epichlorohydrin (PAE)”
  • “Long fiber pulp”
  • “Wet layer of paper tensile strength”
  • “Cellulose nanofiber”