مدلسازی پویایی سیستم ارزیابی ریسک‌های ایمنی جاده ای با بهره گیری از نرم افزارvensim (مطالعه موردی جاده اصفهان شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس HSE

2 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

قطعا راه و وضعیت هندسی و فنی آن به عنوان یکی از ارکان ترافیک، نقش مهمی در وقوع تصادفات دارد. در کشور ما از کل راه‌های موجود 15 هزار کیلومتر جزء راه‌های شریانی می‌باشند، که سالانه حدود بیست هزار نفر بر اثر تصادفات در این جاده ها می میرند.
یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای سطح ایمنی شناسایی ریسک‌های جاده‌ای و ارائه راه‌کارهای مقابله‌ای با آن‌ها می‌باشد. بر اساس مطالعات انجام شده سه هزار نقطه تصادف‌خیز در کشور وجود دارد و محور اصفهان-شهرکرد یکی از آن راه‌های ارتباطی کشور است. در این راستا در این پژوهش، با شناسایی ریسک‌های جاده‌ای در محور مواصلاتی اصفهان-شهرکرد، با استفاده از رویکرد پویایی‌ سیستم‌ها به بررسی شرایط حاضر و راه‌کارهای پیشنهادی پرداخته می‌شود.
روش پویایی‌ سیستم مورد انتخاب برای این مطالعه که با استفاده از نرم افزار vensim انجام می گیرد علاوه بر ماهیت داینامیک بودن، قابلیت های بسیار زیادی در سیستم های ایمنی دارد.
در این پژوهش با توجه به فهمی که از این سیستم به‌دست‌آمده، سیاست‌هایی هستند که بیشتر بر پیشگیری تأکید دارند؛ یعنی اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که تاکنون به دلایل مختلف در کشور اتفاق نیفتاده یا کمتر موردتوجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Dynamics of Safety Road Risk Assessment System Using Vensim Software (Case Study of Isfahan Road Shahrekord)

نویسندگان [English]

  • Hadi Riahi 1
  • farham aminshrei 2
1
2 Department of Chemical Engineering Health, safety & Enironment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Certainly its geometrical and technical status, as one of the pillars of traffic, has an important role in the occurrence of accidents. In our country, 15,000 kilometers of roads are part of the arterial roads, which annually kill about 20,000 people on these roads.
One of the most important factors in enhancing the safety level is identifying road hazards and providing strategies to deal with them. According to the studies, there are three thousand random points in the country and the Isfahan-Shahrekord axis is one of the communication routes of the country. In this regard, by identifying the road risks in the Isfahan-Shahrekord road axis, this study investigates the present conditions and suggested solutions using the systems dynamics approach.
The system dynamics method chosen for this study using vensim software has a great potential for safety systems in addition to its dynamic nature.
In this study, given the understanding of this system, there are policies that focus more on prevention, namely preventive measures that have not been or have been ignored in the country for various reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Modeling”
  • “ Road ”
  • “Safety Risk”
  • “Assessment System”
  • “Dynamic”