مدل ریاضی کیفیت بصری سیمای سرزمین در شناسایی اهداف بوم‌گردی حوضه هراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. نور. مازندران. ایران

2 دکترای محیط زیست، دانشکده دکتری و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

3 استادیار، گروه محیط زیست،دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

دغدغه‌ها و نگرانی‌های امروز جوامع بشری سبب آسیب‌های جدی به روحیه انسان گردیده است لذا انسان برای فرار از این فضا به محیط طبیعی بازمی‌گردد. از همین رو بوم گردی یکی از صنعت‌های روبه رشد دنیا می‌باشد. برای شناسایی پتانسیل‌های محیط معیارها و تعاریف زیادی وجود دارد. که گاهی سبب غیرقابل سنجش شدن بوده است. از آن جاکه زیبایی منظر عنصری اصلی است که در محیط طبیعی در رابطه با توریسم و تفرج با آن روبرو بوده و نه‌تنها به فرد بیننده سود می‌رساند بلکه سهم مهمی در مطلوبیت کلی یک منطقه دارد. بنابراین برای درک ارزش‌های زیبایی‌شناختی سیمای سرزمین، باید فراتر از فرآیند شناسایی علائم فیزیکی و زیستی موجود در منظر پیش رفت بنابراین در این مطالعه با استفاده از ۳۷ نقطه شاخص گردشگری درحوضه هراز به ارزیابی ۱۹ معیار با موضوعات مختلف پرداخته شد. در این مطالعه با روش خوشه‌بندی محیط‌ها ابتدا طبقه‌بندی گردید. سپس با روش مؤلفه‌های اصلی معیارهای مؤثر استخراج شد. درنهایت با مدل‌سازی رگرسیون خطی معیارها به روش گام‌به‌گام با چهار معیار (پوشش گیاهی، بافت، جلوه‌های منحصربه‌فرد و کیفیت جلوه) تصویر گذاری شد و ارزش سیمای بصری با دقت ۸۰% برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical model of visual quality of land appearance in identifying ecotourism goals of Haraz basin

نویسندگان [English]

  • Milad Rahimi 1
  • Kobra Melhosseini Darani 2
  • Maryam Kiani Sadr 3
1 MSc, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran , Iran.
2 Ph.D, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The worries and concerns of today's human societies have caused serious damage to the human spirit, so man returns to the natural environment to escape from this space. Therefore, ecotourism is one of the growing industries in the world. There are many criteria and definitions for identifying the potential of the environment Which has sometimes caused it to be unmeasured. Since the beauty of the landscape is the main element that is faced in the natural environment in relation to tourism and recreation and not only benefits the viewer but also has an important contribution to the overall desirability of an area. Therefore, in order to understand the aesthetic values of the landscape, one must go beyond the process of identifying the physical and biological signs in the landscape.Therefore, in this study, using 19 tourism index points in Haraz basin, 19 criteria with different topics were evaluated. In this study, environments were first classified by clustering method. Then, effective criteria were extracted by principal components method. Finally, by modeling the linear regression, the criteria were imaged in a step-by-step manner with four criteria (vegetation, texture, unique effects and effect quality) and the visual image value was estimated with 80% accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Landscape Ecology”
  • “ecotourism”
  • “visual value”
  • “quantitative model of landscape ecology”
  • ” Haraz basin