تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 Tehran

4 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

جهان امروز، با گسترش جمعیت، رشد جوامع شهری، افزایش مصرف و متعاقبا با آنها شاهد افزایش پسماند و بـه تبع آن شـاهد مشکلات محیط‌زیستی بی‌شماری است. زیرا بی‌توجهی به مدیریت صحیح پسماند، احتمال بروز و شیوع بیمار‌ی‌های مختلف را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، مطالعه حاضر در پی شناسایی نقش پسماندها در شیوع بیماری‌های واگیردار با استفاده از تکنیک دلفی فازی بوده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بوده است که براساس نظرات کارشناسان و خبرگان در این مطالعه حاکی از آن بوده که در بین شاخص‌های در نظر گرفته پس از تایید خبرگان، براساس میانگین قطعی بدست آمده، بیشترین میزان موافقت خبرگان بـا مولفه‌های انتقال بیماری از طریق سوزاندن پسماند، انتقال بیماری در مراحل جمع آوری، جابجایی، حمل و نقل و بی‌خطر سازی پسماند و انتقال بیماری‌ها از طریق زباله‌گردی بوده و کمترین میزان موافقت بـا مولفـه‌ی انتقال بیماری از طریق تخلیه پساب‌های تصفیه‌نشده در رودخانه‌ها می‌باشد. از این‌رو، به منظور به حداقل رساندن تأثیرات منفی پسماند بر محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها، بایستی بر مبنای اصول بهداشتی و بهسازی زیست‌محیطی پسماندهایی که منشاء انواع آلودگی هستند، در اسرع وقت مدیریت گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of waste on the spread of infectious diseases

نویسندگان [English]

  • Ali Saeidian Rad 1
  • Mohammad Saeidian Rad 2
  • Maryam Pazoki 3
  • hassan Hoveidi 4
1 Master of the Faculty of Environment, University of Tehran
2 Bachelor of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology
3 Faculty of University of Tehran
4 School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today's world, with the expansion of population, the growth of urban communities, the increase in consumption and subsequently with them, witnesses an increase in waste and, consequently, many environmental problems. this is considered a serious threat to public health and the environment. Accordingly, the present study sought to identify the role of waste in the spread of infectious diseases using fuzzy Delphi technique. The results of the present study indicate that according to the opinions of experts and experts in this study, among the indicators considered after the approval of experts, based on the definite average, the highest level of expertise and the components of disease transmission through incineration Waste, disease transmission during the collection, transportation, transportation and non-hazardous stages of waste and disease transmission through waste disposal and the lowest level of agreement with the component of disease transmission through discharge of untreated wastewater in rivers. Therefore, in order to minimize the negative effects of waste on the environment and human health, waste that is the source of all kinds of pollution should be managed as soon as possible based on the principles of health and environmental improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Waste"
  • "disease"
  • "health"