بررسی تطبیقی اولویت بندی‌های عوامل اکو-پورت بنادر اروپا با بندر شهید بهشتی چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرمانده تی مقابله با آلودگی در بندر چابهار / اپراتور مرکز کنترل ترافیک دریایی

2 کارشناس ارشد قانون‌گذاری بینالمللی دریایی، موسسه حقوق بینالملل دریایی (سازمان بین الملل دریانوردی)، اداره کل بنادر و‌ دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از این تحقیق، تطبیق شرایط بندر چابهار و اولویت بندی عوامل مهمی است که در 4 سال اخیر توسط سایت اکو-پورت برای بنادر اروپا در جهت سبز شدن بندر مطرح گردیده است. این تحقیق حرکت به سمت توسعه پایدار بنادر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آلاینده ساز کشور انجام داده است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از تکنیک نخبگان دلفی به صورت فازی، عوامل را با نظرات شش کارشناس محیط زیست بندر چابهار به تأیید رسانده و سپس با توضیع پرسشنامه تنظیم شده با روشAHP، عوامل مربوطه رتبه ‌بندی گردیده است. اولویت ‌بندی عوامل مشخص شده نشان دهنده ارجحیت مشکلات زیست محیطی برجسته در بندر مورد تحقیق است. مطالعه در دو فاز، در حین عملیات و در حین توسعه صورت گرفته که علاوه بر برجسته سازی مشکلات زیست محیطی حال حاظر، برنامه ‌ایی برای سبز شدن فاز های جدید در دست احداث این بندر ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the prioritizations of eco-port factors of European ports with Shahid Beheshti port of Chabahar

نویسندگان [English]

  • Seyed mansour najafi shoushtari 1
  • Majid Tazam 2
1 alborz, karaj, golshahr st
2 The Master of Law, IMO International Maritime Law Institute, General Authority of Sistan & Balochestan, Chabahar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to adapt the conditions of Chabahar port and prioritize the important factors that have been proposed by the Eco-Port site for European ports in the last 4 years in order to bring the port toward a green port. This research has moved towards the sustainable development of ports as one of the most important polluting areas in the country. In this study, first, the factors were confirmed with the comments of six environmental experts from the Chabahar port by using the Delphi elite technique in the form of phasing and then ranked the factors by explaining the AHP-adjusted questionnaire. Prioritization of identified factors indicates the predominance of prominent environmental problems in the port under investigation. The study was conducted in two phases, during operation and during development, which in addition to highlighting the current environmental problems, has created plans for the emergence of new phases under construction at the port.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Green Port”
  • “Sustainable Development”
  • “ECO-port”
  • “Chabahar Port”