تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست تهران

2 آلودگی هوا- دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه با توجه به زیرساخت های فرسوده موجود در سیستم های گرمایشی مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، تغییر و جایگزینی آن ها با سیستم های نوین با مشکلات عدیده ای در کشور مواجه است.. در این مطالعه برای اولین بار هوشمند سازی موتورخانه یک ساختمان مسکونی با متراژ 2250 متر واقع در شهر تهران با توجه به چگونگی مصرف انرژی در حوزه مورد مطالعه بر اساس دو شاخص عادات مصرفی ساکنین و دمای هوای محیط صورت گرفته است. بر طبق نتایج بدست آمده، در صورت اجرای این طرح سالیانه 34972.8 متر مکعب در مصرف گاز طبیعی موتورخانه صرفه جویی گردیده و متعاقبا از انتشار 93.96 کیلوگرم منواکسید کربن و 9/670 کیلوگرم دی اکسید کربن به هوا جلوگیری به عمل آمده است. همچنین صرفه جویی های اقتصادی طرح از مجموع هزینه های کاهش یافته در مصرف گاز طبیعی با در نظر گیری 22 سنت به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی صادراتی کشور و هزینه ناشی از جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربن که میزان 6/3 سنت به ازای هر کیلوگرم می باشد. با توجه به محاسبات در صورت اجرای طرح سالیانه میزان 868.95 دلار در هزینه های در نظر گرفته شده صرفه جویی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and environmental analysis of a new intelligent central heating system based on optimizing pollutant emissions

نویسندگان [English]

  • attila fazeli 1
  • alireza pardakhti 2
  • Mohammad Ali zahed 3
1
2 AIR POLLUTION- GRADUATE FACULTY OF ENVIRONMENT- TEHRAN UNIVERSITY
3 Kharazmi University,Tehran
چکیده [English]

One of the practical methods with the aim of sustainable development is to make boiler rooms smarter. In this study, for the first time, the boiler room of a residential building with an area of 2250 meters located in Tehran was smartened according to the predicted priorities in how to consume energy in the study area based on two indicators of residents' consumption habits and ambient temperature. According to the obtained results, if this plan is implemented, 34972.8 cubic meters of natural gas consumption of the boiler room will be saved annually, and subsequently 93.96 kg of carbon monoxide and 670.9 kg of carbon dioxide will be prevented from being released into the air. Also, the economic savings of the project from the total reduced costs in natural gas consumption, taking into account 22 cents per cubic meter of the country's natural gas export and the cost of preventing the emission of carbon dioxide, which according to the Kyoto agreement is 6 / 3 cents per kilogram is considered. According to the calculations, if the annual plan is implemented, $ 868.95 will be saved in the considered costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Pollution
  • Smart Heating System
  • Optimization of Boiler room