بررسی و مقایسه غلظت آلاینده های خروجی نیروگاه تولید برق در مقاطع زمانی استفاده از سوخت گاز و مازوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

3 دکتری آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد همدان، همدان، ایران

چکیده

با تسریع روند صنعتی شدن، انرژی ضروری‌ترین عامل توسعه در جوامع شده‌است . نیروگاه‌های تولید کننده برق در این توسعه نقش کلیدی داشته‌اند. درنیروگاه‌ها نخستین مرحله را می‌توان دریافت و آماده‌سازی سوخت محسوب نمود .آلودگی هوای ناشی از نیروگاه‌ها عمدتا شامل انتشار اکسیدکربن، اکسیدگوگرد، اکسیدهای نیتروژن است. در این مقاله میزان انتشار گازهای مذکور در مقاطع زمانی استفاده از سوخت مازوت و گاز طی ده سال بررسی ومقایسه شده است. غلظت گاز CO هر دو حالت پایین‌تر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و غلظت NOx در هر دو مقطع بالاتر از حد استاندارد و غلظت SOx در مقطع استفاده از سوخت مازوت تفاوت چشم-گیری نسبت به استفاده از سوخت گاز داشت، در زمان استفاده ازسوخت مازوت 5/57% بیشتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران است. حجم بالای مصرف سوخت‌های فسیلی جهت تامین انرژی برق سبب آلودگی هوا، آب، خاک،گرمایش جهانی، بارش بارانهای اسیدی و ایجاد مواد سرطانزا شده‌است. گرچه استفاده از گاز برای تولید برق مشکلات مربوطه به زائدات در صنعت برق و نیروگاهها به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان انرژی های جایگزین سوخت‌های فسیلی می‌تواند آینده روشنی را در راستای محیط زیست پاک به ارمغان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and comparing the concentration of pollutants in power plants when using gas and mazut fuel

نویسندگان [English]

  • Hadis Zareie 1
  • Reza Mirzaei 2
  • Mitra Talaie 3
1 Master of Chemical Engineering, University of chemistry and chemical engineering of IRAN, Teharn, Iran
2 PHD student of Genetic engineering of plant breeding, IslamicAzad University Arak, Arak, Iran
3 PHD of Environmental Pollution, IslamicAzad University Hamedan, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Accelerating the process of industrialization has increased energy consumption as the most essential factor of development in societies. Powerplants have a main role in this development. In powerplants, the first step can be prepare fuel.Air pollution from powerplants mainly includes the release of carbon monoxide, sulfur oxides, nitrogen oxides. In this paper, the amount of emissions mentioned in the periods of using gas and mazut fuel during ten years has been studied.CO concentration in both cases was lower than the standard of the Environmental Protection Agency of Iran, NOx concentration in both sections is higher than standard level The concentration of SOx during the use of mazut fuel was significantly different from the use of gas fuel and at the time of use of mazut fuel is 65% higher than the standard of the Environmental Protection Organization of Iran. The high consumption of fossil fuels to supply electricity has caused air water and soil pollution, global warming, acid rain and carcinogens. Although the use of gas to generate electricity significantly reduces waste-related problems in the electricity industry and power plants, the use of renewable energy as an alternative to fossil fuels could bring a brighter future to a cleaner environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Power plant”
  • “air pollution”
  • “Fossil Fuels”& “renewable energy”