تجمع فلزات سنگین در خاک مناطق میانی شهر تهران و بررسی انتقال آنها به گیاهان ( مطالعه موردی منطقه6 شهرداری تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

3 مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

چکیده

حمل و نقل در مناطق شهری موجب آلودگی محیط میگردد.منطقه 6 یکی از مناطق پرتردد تهران میباشد. در این پژوهش میزان آلودگی خاک در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. از 18 نقطه که به کانونهای تولید آلودگی نزدیک بوده اند نمونه برداری خاک صورت گرفته است. غلظت فلزات سنگین با دستگاه ICP سنجیده شد. چهار عنصر کروم، سرب، کادمیم و آرسنیک بررسی شدند. در میان چهار عنصر مورد بررسی کروم و سرب بیشترین تجمع را در خاک دارند. کمترین میزان تجمع مربوط به کادمیم است.Cr>Pb>As>Cd میباشد.رزماری گیاهی است که در بسیاری از معابر منطقه وجود دارد. فلزات سنگین از طریق خاک وارد زنجیره غذایی میشوند. به منظور بررسی انتقال عناصر سنگین به گیاهان از گیاه رزماری استفاده شده است. انتقال عناصر سنگین از خاک به اندامهای هوایی اندازه گیری شده است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که میزان تجمع فلزات سنگین در برگ رز ماری کمتر از ساقه رزماری میباشد و جذب عناصر از طریق خاک صورت پذیرفته است. برای حذف آلاینده های خاک میتوان از گیاه پالایی استفاده نمود. گیاه رزماری برای جذب آلاینده ها مناسب میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accumulation of heavy metals in the soil of the middle areas of tehran and their transfer to plants(case study: 6th region)

نویسندگان [English]

  • farnaz ghobadi 1
  • shahrzad khoramnejadian 2
  • sadraldin alipour 3
1 1Department of environment,damavand branch,Islamic azad university,Damavand,iran
2 department of environment,damavand branch,islamic azad university,damavand,iran
3 Manager director Tehran waste management organization
چکیده [English]

Urban transport cause environmental pollution.6th region is one of the busiest area in Tehran.in these research, soil contamination of these region were investigated. Soil sampling was performed of 18 points, which located near pollution sources. Heavy metal measured by ICP instrument. Arsenic, lead, chromium and cadmium were investigated, among them lead and chromium have the highest accumulation in the soil. Cadmium has a lowest concentration in 6th region soils. In this area heavy metal concentration is Cr>Pb>As>Cd. Rosemary is a plant that is found in many passages in the area. Heavy metals enter the food chain through the soil. Heavy metal transfer from soil to upper parts of rosemary has been studied. Rosemary has been used to study the transfer of heavy elements from soil to plants. Studies shown that heavy metals accumulate in rosemary leaves less than rosemary stem and the elements are absorbed through the soil.for removal soil contaminant Phytoremediation is a good choice. Rosmary plant is suitable for asorb soil pollutant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals”
  • “soil contamination”
  • “Tehran metropolitan”
  • “bioaccumulation”