مروری بر انواع جاذب در تصفیه آب و پساب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران محیط زیست، دانشکده تربیت مدرس, تهران؛ ایران

4 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تکنیک های مختلفی جهت حذف آلاینده ها از آب و پساب وجود دارد. در این بین جذب سطحی یکی از ساده ترین، موثرترین و اقتصادی ترین روشها جهت تصفیه فاضلاب می باشد. این مقاله مروری به تحقیقات اخیر در خصوص حذف آلاینده های مختلف با انواع جاذب ها از آب و پساب اشاره می کند. در این مطالعه تعداد زیادی از جاذب ها نظیر جاذب های طبیعی، ضایعات کشاورزی، محصولات جانبی صنایع، بیومس، انواع مختلف نانوجاذب ها شامل نانو مواد با پایه کربن، نانو مواد جدید با پایه فلزی، نانو جاذب های با پایه اکسیدهای فلزی، نانو مواد با پایه فریت اسپینل، نانو کامپوزیت ها، سیمان ژئوپلیمر و پلیمرهای شاخه ای جهت حذف آلاینده های مختلف از آب و پساب مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در این مقاله تلاش شده است به مزایا و معایب هر یک از جاذب ها و نیازهای پژوهشی آتی در زمینه تصفیه آب و فاضلاب توسط جاذب ها اشاره شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the types of adsorbents in water and wastewater treatment

نویسندگان [English]

  • matin hajjizadeh 2
  • Hossein Ganjidoust 3
  • forough farsad 4
1
2 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Environmental Engineering Department, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are several techniques for removing contaminants from water and wastewater. Meanwhile, surface adsorption is one of the simplest, most effective and most economical methods for water and wastewater treatment. This article reviews recent research on the removal of various contaminants with a variety of adsorbents from water and wastewater. In this study, a large number of adsorbents such as natural adsorbents, agricultural waste, industrial by-products, biomass, various types of nanosorbents including carbon-based nanomaterials, new metal-based nanomaterials, metal oxide-based nanosorbents, nanomaterials With spinel ferrite base, nanocomposites, geopolymer cement and dendritic polymers to remove various contaminants from water and wastewater have been discussed. This article also tries to point out the advantages and disadvantages of each adsorbent and the future research needs in the field of water and wastewater treatment by adsorbents.this research showed that there are various aspects related to adsorbents which require detailed investigation.attempts are needed to optimize the process parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “adsorption”
  • “adsorbent”
  • “wastewater treatment”