بررسی استانداردهای ایمنی و مدیریت محیط زیستِ دیداری در معادن زیرزمینی – مطالعه موردی معدن فیروزه نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در معادن وابسته به استفاده از روش‌های مناسبی است که ارتباط نیروی انسانی با کانون‌های خطر را به حداقل می‌رساند. برای کنترل و کاهش مخاطرات در معادن بایستی نسبت به حذف و کنترل خطر در مبدا ،کاهش و به حداقل رساندن آنها و نهایتاً تجهیز معدنکاران به وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام نمود. در این نوشتار، کاربردهای مدیریت‌ دیداری و به تبع آن ایمنی دیداری در معادن زیرزمینی با نگرش ویژه بر معدن فیروزه نیشابور و توصیه‌هایی برای اجرایی کردن آن بررسی شده است. هدف از این نوشتار، الزام و امکان پیاده‎سازی یک سبک مدیریت جدید در محیط کار در صنایع استخراج مواد معدنی است. الزامی شدن رعایت مقررات بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در معادن و بالاخص معادن زیرزمینی رابطه‌ای مستقیم در کاهش آسیب‌های فردی، اجتماعی و زیست‌محیطی و در نتیجه افزایش تولید بهینه دارد. با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله می‌توان به این جمع‌بندی رسید که محیط کار و ایمنی دیداری در معادن بایستی به گونه‌ای باشدکه جستجو برای پیدا کردن اطلاعات، عدم انطباق‌ها، جلوگیری ازخطاها و غیره را بتواند خیلی سریع و مفید به دیگران انتقال دهد و با این کار، خطرات محیط کار را تا حد زیادی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of safety standards and visuals environment management in Underground mines-Case study turquoise mine of Neyshabur

نویسندگان [English]

  • zahra Mokhtari 1
  • Mohammad Reza Akrami 2
1
2 Msc in economic Geology, Department of Geology, ,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Safety and health in mines is the use of appropriate methods that minimize the link between human resources and risk centers. In order to control the hazards and reduce the incidents in the mines, it is necessary to eliminate and control the risk at the origin, reduce and minimize them and finally equip the miners with appropriate personal protective equipment. In this study, the applications of visual management and, visual safety in mines with a special focus on turquoise mine of Neyshabur have been describe, and implementing these principles recommended. The aim of this paper is to indicate the necessity and possibility of implementing a new management style in the mining industry. The obligation to comply with health, safety and environmental regulations (HSE) in mines, especially in underground mines, has a direct relationship with the reducing of individual, social and environmental damages and, consequently, optimum production. According to the contents of this study, it can be concluded that the work environment and visual safety in mines should be in a way that searching for information, mismatches, prevention of errors and etc should be transmitted very quickly to the others, thereby reducing the work environment risk considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Health”
  • “Safety and environment”
  • “Visual Management”
  • “Turquoise mine”
  • “Neyshabur”