بررسی میزان آلودگی صوتی روسازی مرکب حاوی سرباره فولادی و مسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 یزد صفائیه- بلوار دانشگاه،;دانشگاه یزد-پردیس فنی ومهندسی،دانشکده مهندسی عمران

10.22034/jess.2022.328993.1720

چکیده

امروزه آلودگی صوتی یکی از مهم‌ترین معضلات محیط زیستی به‌حساب می‌آید که آلودگی صوتی ناشی از حمل‌ونقل سهم قابل‌توجهی از آن را شامل مشود. ازاین‌رو درزمینهٔ مهندسی راه ترابری، مسئله بررسی تأثیر نوع روسازی بر تولید و یا کاهش آلودگی صوتی حاصل از ترافیک بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور این پژوهش باهدف بررسی آلودگی صوتی حاصل از تردد وسایل نقلیه بر روی روسازی مرکب حاوی سرباره فلزی و سرباره مسی انجام شد. در این پژوهش نمونه‌های آزمایشگاهی روسازی مرکب شامل بتن غلتکی و چیپ سیل با درصدهای مختلف سرباره فولادی و مسی، ۰٪، ۳۰٪، ۴۰٪ و ۵۰٪، ساخته شد و تحت آزمایش سنجش آلودگی صوتی تولید شده توسط پاندول انگلیسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افزایش سرباره فولادی به میزان ۵۰ درصد در نمونه‌های بتنی حاوی دانه‌بندی چیپ‌سیل درشت‌دانه و ریزدانه، عدد صدای روسازی به ترتیب ۳/۷ دسی‌بل و ۲/۳ دسی‌بل افزایش می‌یابد. همچنین در نمونه‌های روسازی مرکب با چیپ‌سیل درشت‌دانه و ریزدانه، با افزایش سرباره مسی به میزان 50 درصد عدد صدای روسازی به ترتیب ۲/۴ دسی‌بل و ۱/۲ دسی‌بل افزایش می‌یابد. به‌طورکلی نوع دانه‌بندی و همچنین استفاده از سرباره‌های مسی و فولادی تأثیر بسزایی در افزایش صدا تولیدی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of noise pollution level of composite pavement containing steel and copper slag

نویسندگان [English]

  • Zahra Norozi 1
  • Mohammad Mehdi Khabiri 2
  • Zohreh Ghafoori Fard 1
1 Yazd University
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University Main Campus, Daneshgah Blvd, Yazd, Iran Postal Code: 89195-741
چکیده [English]

Today, noise pollution is one of the most important environmental problems, which includes a significant share of noise pollution caused by transportation. Therefore, in the transportation engineering field, the issue of investigating the effect of pavement type on production or reduction of noise pollution caused by traffic is very important. For this purpose, this study was conducted to investigate the noise pollution resulting from vehicle traffic on composite pavements containing metal slag and copper slag. In this study, laboratory samples of composite pavement including roller concrete and chip seal with different percentages of steel and copper slag, 0%, 30%, 40%, and 50%, were made and tested for noise pollution produced by a British pendulum. The results of this study show that by increasing steel slag by 50% in concrete samples containing coarse and fine-grained chip seal granulation, the pavement noise number increases by 7.3 dB and 3.3 dB, respectively. Also, in composite pavement samples with coarse-grained and fine-grained chip seals, with the increase of copper slag by 50%, the pavement noise increases by 2.4 dB and 1.2 dB, respectively. In general, the type of granulation, as well as the use of copper and steel slag, has had a significant effect on increasing the sound produced.Today, noise pollution is one of the most important environmental problems, which includes a significant share of noise pollution caused by transportation. Therefore, in the transportation engineering field, the issue of investigating the effect of pavement type on production or reduction of noise pollution caused by traffic is very important. For this purpose, this study was conducted to investigate the noise pollution resulting from vehicle traffic on composite pavements containing metal slag and copper slag. In this study, laboratory samples of composite pavement including roller concrete and chip seal with different percentages of steel and copper slag, 0%, 30%, 40%, and 50%, were made and tested for noise pollution produced by a British pendulum. The results of this study show that by increasing steel slag by 50% in concrete samples containing coarse and fine-grained chip seal granulation, the pavement noise number increases by 7.3 dB and 3.3 dB, respectively. Also, in composite pavement samples with coarse-grained and fine-grained chip seals, with the increase of copper slag by 50%, the pavement noise increases by 2.4 dB and 1.2 dB, respectively. In general, the type of granulation, as well as the use of copper and steel slag, has had a significant effect on increasing the sound produced.Today, noise pollution is one of the most important environmental problems, which includes a significant share of noise pollution caused by transportation. Therefore, in the transportation engineering field, the issue of investigating the effect of pavement type on production or reduction of noise pollution caused by traffic is very important. For this purpose, this study was conducted to investigate the noise pollution resulting from vehicle traffic on composite pavements containing metal slag and copper slag. In this study, laboratory samples of composite pavement including roller concrete and chip seal with different percentages of steel and copper slag, 0%, 30%, 40%, and 50%, were made and tested for noise pollution produced by a British pendulum. The results of this study show that by increasing steel slag by 50% in concrete samples containing coarse and fine-grained chip seal granulation, the pavement noise number increases by 7.3 dB and 3.3 dB, respectively. Also, in composite pavement samples with coarse-grained and fine-grained chip seals, with the increase of copper slag by 50%, the pavement noise increases by 2.4 dB and 1.2 dB, respectively. In general, the type of granulation, as well as the use of copper and steel slag, has had a significant effect on increasing the sound produced.Today, noise pollution is one of the most important environmental problems, which includes a significant share of noise pollution caused by transportation. Therefore, in the transportation engineering field, the issue of investigating the effect of pavement type on production or reduction of noise pollution caused by traffic is very important. For this purpose, this study was conducted to investigate the noise pollution resulting from vehicle traffic on composite pavements containing metal slag and copper slag. In this study, laboratory samples of composite pavement including roller concrete and chip seal with different percentages of steel and copper slag, 0%, 30%, 40%, and 50%, were made and tested for noise pollution produced by a British pendulum. The results of this study show that by increasing steel slag by 50% in concrete samples containing coarse and fine-grained chip seal granulation, the pavement noise number increases by 7.3 dB and 3.3 dB, respectively. Also, in composite pavement samples with coarse-grained and fine-grained chip seals, with the increase of copper slag by 50%, the pavement noise increases by 2.4 dB and 1.2 dB, respectively. In general, the type of granulation, as well as the use of copper and steel slag, has had a significant effect on increasing the sound produced.Today, noise pollution is one of the most important environmental problems, which includes a significant share of noise pollution caused by transportation. Therefore, in the transportation engineering field, the issue of investigating the effect of pavement type on production or reduction of noise pollution caused by traffic is very important. For this purpose, this study was conducted to investigate the noise pollution resulting from vehicle traffic on composite pavements containing metal slag and copper slag. In this study, laboratory samples of composite pavement including roller concrete and chip seal with different percentages of steel and copper slag, 0%, 30%, 40%, and 50%, were made and tested for noise pollution produced by a British pendulum. The results of this study show that by increasing steel slag by 50% in concrete samples containing coarse and fine-grained chip seal granulation, the pavement noise number increases by 7.3 dB and 3.3 dB, respectively. Also, in composite pavement samples with coarse-grained and fine-grained chip seals, with the increase of copper slag by 50%, the pavement noise increases by 2.4 dB and 1.2 dB, respectively. In general, the type of granulation, as well as the use of copper and steel slag, has had a significant effect on increasing the sound produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise Pollution
  • Repaired Pavement
  • Composite Pavement
  • Steel Slag
  • Copper Slag