تعیین غلظت فلزات سنگین در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهرری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

2 رئیس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

3 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

چکیده

رشد سریع اقتصادی و افزایش فعالیت­های انسانی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و درنتیجه افزایش انتشار آلاینده­های هوا، بر لزوم توجه به انتشار فلزات­سنگین به عنوان بخشی از آلاینده­های سمی و خطرناک هوا می­افزاید. هدف از این تحقیق، سنجش غلظت تعدادی از فلزات­سنگین از جمله کروم، مس، روی، کادمیوم، آلومینیوم، نیکل، جیوه، آهن و سرب، در هوای منطقه 20 شهر تهران (محدوده شهرری) بوده­است. بدین منظور، با تعیین تعداد 6 ایستگاه، نمونه­برداری از این فلزات با استفاده از دستگاه پرتابل نمونه­برداری با حجم بالا در فصول مختلف سال انجام­شد و پس از آماده­سازی نمونه­ها به­روش هضم اسیدی، میزان غلظت این فلزات به وسیله دستگاه جذب­اتمی تعیین گردید. نتایج حاکی از آن است که میانگین سالانه غلظت فلزات کروم، نیکل و کادمیوم در تمامی ایستگاه­ها و فلز سرب، در ایستگاه­های صنعتی، بالاتر از حد استاندارد ملاک عمل بوده­است ولی این ایستگاه­ها، نسبت به انتشار سالانه فلزات مس و جیوه در شرایط مطلوبی قرارداشته­اند، ازطرفی، باتوجه به عدم وجود استاندارد سالانه برای فلزات آلومینیوم، روی و آهن، امکان حصول نتیجه قطعی وجود نداشته­است. همچنین، غلظت فلزات پوسته­ای زمین ازجمله، آهن و آلومینیوم، در فصول بارانی کاهش داشته درحالیکه غلظت فلزات غیرپوسته­ای، به­ویژه در ایستگاه­های صنعتی، در فصول سرد و بارانی، افزایش داشته­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Concentration of Heavy Metals at Urban Ambient Air (Case study: Rey City)

نویسندگان [English]

  • Leila Hossein Saeedi 1
  • mostafa haji hadi 2
  • Mohammad Rastegari 3
1 Expert of laboratory/ Department of environment at Tehran province
2 Head of Laboratory, Department of Environment at Tehran Province
3 Deputy of monittoring and control of Tehran province environment department office

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Quality
  • heavy metals
  • atomic absorption
  • Sampling
  • Standard