بررسی میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در سال‌های 1391 الی 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست-آلودگی هوا

چکیده

رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی امروزه به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر تبدیل شده است. مواجه انسان‌ها‌ با انواع آلودگی‌ها به‌ویژه آلودگی هوا، سلامت انسان و سایر موجودات را در برخی شهرها به خطر انداخته است. در این تحقیق میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در ساال‌های 91 الی 95 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان آلاینده منو اکسید کربن در سال 95 روند کاهشی نسبت به سال 94 داشته و بیشترین میزان این آلاینده در فروردین ماه سال 92 مشاهده می‌شود. میزان آلاینده ازن در سال 95 در اکثر ماه‌ها روند افزایشی نسبت به سال 94 ، میزان آلاینده‌های دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در سال 95 روند افزایشی نسبت به سال 94، میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون در نیمه دوم سال 95 روند افزایشی نسبت به سال 94 و میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون دراکثر ماه‌های سال 95 روند کاهشی نسبت به سال 94 داشته است. میزان آلاینده منواکسید کربن در سال 95 در اکثر ایستگاه‌ها کمتر از سال 94 بوده، میزان آلاینده ازن در سال 95 به غیر از ایستگاه سوهانک نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. متوسط غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون و 5/2 میکرون در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و مقایسه آن با استاندارد کشور نشان می‌دهد، تمامی ایستگاه‌ها در وضعیت نامطلوب و بالاتر از حد استاندارد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Monthly and Annual Average Concentrations of Air Pollutants in Air Pollution Monitoring Stations in Tehran Province Department of Environment in Years 2012 and 2016

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rastegari 1
  • Elmira Mousazadeh Namini 2
1 Deputy of monittoring and control of Tehran province environment department office
2 Environmental Engineering M.Sc-Air pollutio.
چکیده [English]

Elimination of environmental pollution has become today one of the major human concerns. Daily human exposure to pollution, especially urban air pollution endangers human health as well as other creatures in some cities and the problem is more significant in developing countries. Air quality in cities is dependent on weather conditions and the amount of air pollution. Today, air pollution is one of the most complex problems of human society that has left negative effects on the health of many living organisms. In this research, Monthly and annual average concentrations of air pollutants recorded in the stations of Tehran Province Department of Environment during the period of 2012 to 2016 were studied. The results showed that rate of carbon monoxide of 2016 decreased compared to the 2015, while the pollutant ozone in 2016 in most months increased compared to the 2015 and the pollutants nitrogen dioxide and sulfur dioxide increased in 2016 as well. Carbon monoxide rate in 2016 at most stations were less than 2015 and the rate of pollutant ozone in 2016 other than Sohanak station decreased compared to previous years. Regarding the standards of the country this study shows that the average concentrations of pollutants nitrogen dioxide, sulfur dioxide, particulate matter with a diameter less than 10 microns and 2.5 microns in air pollution monitoring stations are higher than the standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Average concentration
  • Monitoring Stations
  • Air Pollution Index
  • Tehran Province Office of Environment Department