تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

پارک‌ها و فضای سبز شهری از جمله کاربری‌هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد و یکی از مسائل مهمی که اکنون در شهرهای بزرگ به چشم می‌خورد عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات شهری از جمله فضای سبز شهری است که این امر اثرات سوء بر محیط زیست شهرها گذاشته است. این مقاله به بررسی توزیع فضای سبز مناطق هشت گانه شهر اهواز می‌پردازد که مبین میزان کمبود یا مازاد فضای سبز شهری در میان مناطق بوده است. هدف مقاله بررسی و تحلیل مسائل و بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهری در سطح مناطق اهواز بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر نوع کاربردی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز با از آمار منتشر شده از سوی شهرداری و سالنامه آماری شهر اهواز جمع آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فضای سبز در شهر اهواز تنها 4/1 درصد از کل مساحت شهر را تشکیل می‌دهد. استاندارد سبز در این تحقیق 12 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است که سرانه فضای سبز در شهر اهواز برای سال 1392، معادل 13344000 متر مربع نیاز دارد. که در میان مناطق مختلف شهر دارای توزیع یکسانی نمی‌باشد و اختلاف زیادی در توزیع سرانه‌ی فضای سبز شهری مناطق مختلف آن دیده می‌شود.  در سال 1395، با احتساب همان 12 متر مربع سرانه فضای سبز برای هر نفر این شهر به 14217456 متر مربع فضای سبز نیاز پیدا می‌کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the environmental crisis and spatial distribution of green space in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • naia daripour
  • saeed amanpour
univercity
چکیده [English]

The concept of sustainability raised the need for more attention to the environmental issue. In the sustainability of the urban environment, the use of land plays a vital and crucial role, as the results of population studies, economics, nature, etc. . For data analysis, quantitative and statistical methods such as per capita green space, green space share from area area, growth rate, population forecast and qualitative methods, and GIS software have been used. Hence, the first and most important step for any planning for the city is the distribution and allocation of uses and the determination of standards and urban capitals based on the city's physical division. The condition of the urban green space of Iran, despite its old age, was not optimal, and the main reason was the lack of proper management of urban green space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban environment
  • spatial distribution
  • per capita
  • green space
  • Ahvaz