برآورد هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلانشهر کرج ناشی از بخش حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور - استان مازندران

چکیده

پدیده آلودگی هوا به عنوان یک اثر خارجی منفی، بر روی انسان ها، گیاهان، جانوران، مواد، محصولات کشاورزی و به طور کلی اکوسیستم ها، اثر مخرب داشته و منجر به تحمیل خسارت هایی می شود که در قالب هزینه های خارجی مورد بررسی قرار می گیرند. در این تحقیق، میزان هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلانشهر کرج در سال 1395 برای آلاینده های PM, NOx, SO2, CO برآورده شده است. به این منظور ابتدا با استفاده از رویکرد بالا به پایین میزان انتشار چهار آلاینده ذکر شده ناشی از مصرف فرآورده های نفتی شامل بنزین ، نفت گاز  و گاز مایع بخش حمل و نقل برآورده شده است. سپس هزینه های خارجی ناشی از این انتشار بر اساس قیمت های ارائه شده در مطالعه جایکا و سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال 1381، محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای چهار آلاینده ذکر شده برای شهر کرج در سال 1395 مبلغی در حدود 725/7 هزار میلیارد ریال (براساس قیمت های ثابت 1381) می باشد. بیشترین هزینه خارجی از دیدگاه سوخت مصرفی مربوط به فرآورده نفت گاز با سهم 06/84 درصد می باشد. در این تحقیق از روش Cost Plus جهت واقعی سازی هزینه های خارجی با رویکرد نرخ ارز استفاده شده است که دراین رویکرد 127/30 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

External cost estimation of Karaj metropolitan area due to air pollution caused by transportation

نویسندگان [English]

  • Rokhshad Hejazi 1
  • omidreza touni 2
1 Lecturer, Faculty of Marine Science and Technology, Azad University of Tehran North Branch
2 mazandaran , head of department of environment in nour
چکیده [English]

The subject of air pollution has become important since the emergence of industrial societies. Based on statistics provided by the spokesman of the Ministry of Health and Medical Education on December 8, 2017, in Iran, due to air pollution, 2.48 percent of gross national product is wasted. Also, the amount of damage caused to the national economy caused by air pollution is 34 trillion tomans. Annually, $ 25 billion of the world's economy becomes smoke and goes to the air, due to air pollution. Meanwhile, metropolitan areas have a very significant contribution to this damage. According to the Economic Welfare Theory, any costs that are incurred in society must be paid by the causing factors. Today, in most countries in the world, external costs are estimated and included in the pricing calculations. Therefore, it is important to calculate the external costs of air pollution in codification of an appropriate management approach. For this purpose, the aim of this research is to consider an economic, engineering and management approach to external costs caused by the emission of PM, NOx, SO2, CO pollutants in order to plan and provide targeted solutions for reducing air pollution in Karaj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Costs
  • Air pollution
  • Fossil Fuels
  • Karaj Metropolitan Area