تأثیر عناصر جوی در پراکنش آلاینده‌ PM2.5 (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهه اخیر مشکلات حمل و نقل در کلانشهر تهران، به صورت یکی از بزرگترین معضلات شهر رخ نموده است، که یکی از عواقب آن آلودگی هوا می‌باشد و خسارات وارده به اقتصاد ملّی ناشی از آن بالغ بر میلیاردها ریال است. روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر مطالعه و جستجوی کتابخانه‌ای، بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات آماری و محاسبات جهت شناخت چگونگی پراکنش آلایندهPM2.5 منتشر شده از خودروها می‌باشد. با استفاده از مدل خُرد آب‌ و‌ هواییِ ENVI-met، تأثیر پارامترهای جوی در پراکنش آلاینده‌ PM2.5 در محدوده‌هایی از خیابان ولیعصر مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مربوط به مقادیر آلاینده PM2.5 در نزدیکی سطح زمین با استفاده از فرمول ضریب انتشار و محاسبه مقدار آلاینده تولید شده از حامل‌های انرژی در منابع مختلف بدست آمده است. پراکنش آلاینده PM2.5 در دو روز متفاوت از لحاظ شرایط اقلیمی، برای ساعت 7:30 دقیقه صبحِ 29 اکتبر و 6 نوامبر 2013 مورد واکاوی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در پراکنش آلاینده‌های منتشر شده در خیابان ولیعصر بین تجمع و پراکنش آلاینده‌ها با سرعت و جهت باد رابطه‌ محسوسی وجود دارد. مکان‌هایی که در آن سرعت باد افزایش پیدا کرده است تقریباً با مناطقی که غلظت آلاینده‌ها در آنجا بالاست رابطه عکس دارند. همچنین بادی که جهت آن به سمت ساختمان‌ها و دیگر موانع هدایت شده است، پس از برخورد با موانع از سرعت آن کاسته شده و سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها در نزدیکی سطح زمین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact Atmospheric elements In distribution PM2.5pollution (Case Study of Valiasr St. Tehran )

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Akbar Yassian 2
1 Professor of Climatology, Faculty of Geography, University of Tehran
2 Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]


In recent decades the problems of transportation in Tehran, One of the biggest problems occurred in the city, which is one of the consequences air pollution and the damage it caused to the national economy billions of rials. Research methodology Based on the study of and search a library, Statistics and calculations using data to understand how the distribution of PM2.5 pollutants emitted from vehicles. By using micro-climate model ENVI-met Influence of climatic parameters In distribution PM2.5 pollution in the areas of Vali Asr Avenue were studied. Data on the amount of pollutant PM2.5 Near Earth's surface By using diffusion coefficient formula and calculate the amount of pollutants produced Each of the different sources of energy is obtained. Distribution of PM2.5 emissions on two different days in terms of climatic conditions to 7:30 am October 29 and November 6, 2013 is analyzed and compared. The results show that the dispersion of pollutants published in Vali Asr street Between accumulation and distribution of pollutants is tangible relationship with wind speed and direction. Places where the wind speed has increased to some extent correlated with areas where there is a high concentration of pollutants. Also wind direction is guided into buildings and other obstacles After colliding with the obstacle Slowed down and increased the concentration of pollutants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "air pollution"
  • "pollutant PM2.5"
  • "dispersion pollutants"
  • "ENVI-met Model"
  • "Vali Asr street"