تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده فناوری های نوین- دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه شیمی معدنی- دانشکده شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

میکروکره های قاصدکی شکل مس اکسید توسط یک روش ساده، ارزان قیمت و سبز ‌‌هم‌رسوبی سنتز شدند و با ابزارهای پراش سنجی اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی بازتابی نفوذی  (DRS) مورد شناسایی قرار گرفتند. کارآیی فتوکاتالیزگری این نانو ساختار در تخریب آلاینده‌‌ی رنگی ‌متیلن بلو با غلظت های مختلف بین mg/L 50-10 در حضور آب اکسیژنه تحت لامپ LED با توان 7 وات مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج مشخص شد که میزان تخریب متیلن بلو در حضور نانوساختار مس اکسید بدون حضور آب اکسیژنه اندک است و با افزودن آب اکسیژنه میزان تخریب به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. هم چنین مقدار آب اکسیژنه مورد نیاز بررسی شد. مشخص گردید که نانوکاتالیزگر سنتز شده در حضور مقدار بسیار اندکی از آب اکسیژنه (50 میکرولیتر)، توانایی دارد ‌متیلن بلو با غلظت mg/L 20 را تا میزان 100% تخریب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photodegradation of pollution by dandelion-like of CuO microspheres synthesized by coprecipitation

نویسندگان [English]

  • Rohollah Rahmanifard 1
  • Ehsan Abbasi 2
  • Mahboubeh Rabbani 3
1 Schoole of New Technologies - Iran University of Science & Technology
2 Schoole of New Technologies-Iran University of Science & Technology
3 Department of Chemistry - IUST
چکیده [English]

CuO dandelion-like microspheres were synthesized using a simple and green coprecipitation method. As-prepared CuO microspheres were characterized using X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and diffuse reflectance spectroscopy (DRS). The photocatalytic activity of this nanostructure on the degradation of dye pollution of methylene blue with different concentrations between 10-50 mg/L in presence of H2O2 was investigated under 7 W LED lamp. The studyof results shows that the amount of of degradation of methylene blue is low in the absent of H2O2, and afteradding H2O2, it significantly increased. The amount of required H2O2 was studied. It was found that synthesized nanocatalyst in the presence of a very small amount of H2O2 (50 μL), has the ability to destroy 100% of methylene blue with 20 mg/L concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Photocatalyst"
  • "Copper oxide"
  • "Methylene blue"
  • "Dandelion-like microspheres"
  • "LED lamp"