مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از اصلی‌ترین مباحث محیط زیستی موجود در جوامع شهری، مدیریت پسماندهای شهری می‌باشد .در ایران دفن پسماندها روش عمده برای مدیریت پسماند می‌باشد. البته عمدتاً این کار به‌صورت تلنبار پسماند صورت می‌گیرد که این امر باعث بروز آلودگی‌های آب‌وخاک شده است. این تحقیق بر اساس مطالعاتی که بر روی پسماندهای شهر طبس واقع در استان خراسان جنوبی انجام‌گرفته است و پس از تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پسماند شهری و همچنین مکان‌یابی محل دفع، برای پی بردن به بهترین روش دفع پسماند از نظر آلودگی‌های محیط زیستی و با توجه به کمیت و کیفیت پسماند شهری تولیدی، 5 سناریو مختلف به‌منظور مدیریت پسماندهای شهری در نظر گرفته و میزان تولید آلاینده‌های مختلف در طول هر سناریو موردبررسی قرارگرفته است. این سناریوها بر اساس شرایط مدیریت پسماند کشور تعریف‌شده است و برای مقایسه این روش‌ها با یکدیگر نرم‌افزار IWM-1 مورداستفاده قرارگرفته است. هدف از انجام این کار بررسی میزان تولید آلاینده‌های مختلف، میزان مصرف انرژی و هم‌چنین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison between different waste management methods of Tabas city with life cycle assessment assessment

نویسندگان [English]

  • Reza Maleki Delarestaghi
  • Reza Ghasemzadeh
  • Midia Mirani
  • Peyman Yaghoubzadeh
School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Teharn, Iran
چکیده [English]

Today, one of the main environmental issues in urban communities is urban waste management. Landfilling is a major method for waste management in Iran. This is a general method which has caused water pollution. This research is based on studies on the municipal solid d waste of Tabas city in South Khorasan province. After determining the physical and chemical analysis of municipal waste as well as location of disposal, to find out the best way to dispose of waste in terms of environmental pollution and with attention The quantity and quality of municipal solid waste produced five different scenarios for the management of urban waste and considered the amount of different pollutants in each scenario has been considered. These scenarios have been defined based on the waste management requirements of the country and used to compare these methods with each other IWM-1 software. The purpose of this work is to study the amount of different pollutants produced, the amount of energy consumed and the amount of greenhouse gas emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Life cycle assessment”
  • “LCA”
  • “greenhouse gases”
  • “municipal solid waste management”