بررسی توزیع زمانی و مکانی ذرات معلق در هوای شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اندازه گیری پویشی ذرات معلق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

ندازه گیری غلظت ذرات معلق موجود در جو ب به دلیل داشتن تاثیرات سو بر سلامتی انسان، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در این پژوهش ضمن معرفی سیستم اندازه گیری پویشی ذرات معلق که برای اولین بار توسط گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه راه اندازی گردیده، به بررسی تعداد ذرات در محیط های متفاوت برحسب اندازه پرداخته شده. با استفاده از این سیستم برای تعداد ذرات معلق موجود در محدوده ی 10 الی 650 نانومتر در محیط های داخلی و خارجی با ترافیک های متفاوت، در ساعات مختلف شبانه روز و در شرایط بارش و بدون بارش اندازه گیری به عمل آمده است. محیط پرترافیک دارای بیشترین تعداد ذرات معلق در تمام محدوده ی 10 الی 650 نانومتر و به طور متوسط تعداد 1498304 ذره در هر متر مکعب و در یک روز همراه با بارش تعداد 474 ذره در هر مترکعب اندازه گیری شده است. در محیط های داخلی و خارجی (دارای ترافیک کم) نیز به ترتیب تعداد 3471 و 20409 ذره در هر متر مکعب شمارش شده است. همچنین آلودگی ناشی از دود خروجی از اگزوز اتومبیل ها نیز در محدوده ی ذرات با اندازه ی 10 الی 30 نانومتر شمارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial- Temporal Distribution Analysis of Particulate Matter in Air of Kermanshah City Using SMPS

نویسندگان [English]

  • fatemeh gheisvandi 1
  • jalil sahraei 2
1 physics department, science college, Razi university, Kermanshah, Iran
2 physics department, science college, Razi university, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The measurement of suspended particles in the atmosphere of indoor/outdoor environments are of great importance due to their destructive effects on human health. In this research, the number and size of suspended particles in different environments have been investigated. Note that the scanning system used to measure the size and distribution of suspended particles has been introduced for the first time by the Department of Physics, Razi University of Kermanshah. The suspended particles in the range of 10-650 nm are measured in indoor/outdoor environments under different circumstances such as traffic and precipitation. According to the results, the highest number of particles were measured in outdoor environment during high traffic period, i.e.1,498,304 particles per cubic meter. During the precipitation days, the number of suspended particles was reduced significantly to 474 particles measured per cubic meter, which indicates the importance of clean weather condition. In the indoor and outdoor environments (with low traffic), 3,471 and 20,409 particles per cubic meter are counted, respectively. Moreover, the pollution of the exhaust gases released from transportation facilities has been measured in the range of particles of 10-30 nm and is discussed in details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Particles”
  • “Scanning Mobility Particle Sizer”
  • “particles size”
  • “Number of particles”