ارزیابی انتشار آلاینده های گازی خروجی از دودکش های کارخانه های لاستیک سازی ( مطالعه موردی کارخانه ایران یاسا تایر و رابر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست/ شرکت ایران یاسا تایر ورابر

2 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا و رییس گروه سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

 با پیشرفت صنایع در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه قلمداد شده و از این رو در زمره اهم مسایل زیست محیطی و بهداشتی این گونه جوامع قرار گرفته است. گازهای مخرب و سمی، آلاینده ها و ذرات خطرناکی که روزانه توسط دودکش کارخانه ها در محیط اطراف رها می گردند، این گونه جوامع را با چالش زیست محیطی مهمی روبرو ساخته است. در هر یک از مراحل مختلف تولید لاستیک و تیوب مقادیر زیادی گاز وگرد و غبار با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت خواهد شد و آلایندگی گازی نیز از دودکش های دیگ های بخار واحد تاسیسات خواهد بود. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی با سنجش خروجی دودکش در بخش تاسیسات و فصول مختلف سال 1396 انجام گردید نتایج ثبت شده از نمونه برداری های مداوم مربوط به خروجی دودکش های 5 بویلر می باشد. که پارامترهای CO2، CO، NO، NO2، SO2 اندازه گیری شده مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه در مجموع 16 نمونه آزمایش شده است. ضرایب انتشار مراجع از مقادیر متوسط به دست آمده اند و ثانیا این ضرایب انتشار، برخی پارامترهای فرایندی مهم نظیر ترکیب سوخت، بازدهی فرایند و شرایط محیطی را لحاظ نمی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of emission of pollutants from chimneys of rubber mills (case study of Iran Yasa Tire and Rubber)

نویسندگان [English]

  • Milad RaziAbadi 1
  • Fatemeh Hassani 2
1 Environmental Expert / Iran Yasa Tayer &rubber
2 Ph.D. Degree in Environmental Engineering, Air Pollution and Head of Department of Environmental Protection
چکیده [English]

improvement industries the door countries the door now development, pollution air threat serious for health public society considered have been and from this face the door named, Issues living the environment and sanitary this kind societies put taken is. Gases malicious and poisonous pollutant the and particle dangerous that daily by chimney factory them and power plant the door environment surrounding abandoned may turn around this species societies Take with challenge living the environment important facing made. in any one from levels different the production of rubber and tubes including benbory, profiling, manufacturing, silicone, baking large amounts of gas and dust with different physical and chemical properties will be different. And gas emissions will be from the flue gas boilers of the facility unit. This descriptive study - analytical measurement flue outlet in different seasons in 1396 and the facility was conducted. Results record has been from sample take it ongoing related to chimney outlet S 5 boilers. That parameters CO2, CO, NO, NO2, SO2 Measurement was evaluated. reproduction coefficients are derived from average values, and secondly, these emission factors do not include some important process parameters such as fuel composition, process efficiency, and environmental conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rubber industries"
  • "emission factors"
  • "air pollutants"
  • "pollutants"
  • "combustion"