مدیریت رواناب شهری در توسعه پایدار و محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری

چکیده

سطوح خیابان‌ها و پشت‌بام ساختمان‌ها در شهر‌ها همانند مانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک عمل کرده و درنتیجه افزایش رواناب در سطح شهر را به دنبال خواهند داشت. یکی از راهکار‌های عملی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غیر‌شرب ساکنین، در کاهش رواناب سطح شهر‌ها و خسارات ناشی از آن نیز می‌تواند مؤثر باشد، اجرای سامانه‌های استحصال آب باران است. در این روش، بخش اعظمی از رواناب حاصل از بارش در مخازن ذخیره می‌گردد. در این تحقیق، با شبیه‌سازی سامانه سطوح آبگیر پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی در نرم‌افزار Matlab، به بهینه‌سازی مخازن ذخیره آب باران در شهر‌های کرج و اهواز پرداخته شد و با توجه به حجم بهینه مخازن، آمار بارندگی و مشخصات ساختمان‌های مسکونی، به تحلیل و بررسی حجم آب قابل ذخیره و حجم آب سرریز شده از مخازن پرداخته شد و برآوردی از تعداد روزهایی از سال که بتوان با استفاده از این رواناب، نیاز غیرشرب ساکنین را تأمین کرد، صورت گرفت. نتایج نشان داد که علی‌رغم این‌که متوسط بارندگی سالانه اهواز از کرج کم‌تر می‌باشد، ولی نسبت سرریز از مخزن در اهواز به دلیل نامنظم و رگباری بودن روند بارش در این شهر بیشتر بوده و درصد تبدیل بارش به رواناب بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban runoff management in sustainable development and the environment

نویسندگان [English]

  • Hadi Shokati 1
  • mahdi Kouchakzadeh 2
  • Ali Akbar Noroozi 3
1 Tarbiat Modares University
2 2Associate Professor of Irrigating and Drainage Eng., Tarbiat Modares University, Teharn, Iran
3 Institute of Soil Conservation and Watershed Management
چکیده [English]

Streets and roofs of buildings in cities will act as an obstacle to the penetration of rainwater into the soil, resulting in increased runoff in the city. One of the practical solutions that can be effective in addition to meet part of the non-potable needs of the residents is to reduce the runoff of the city's surface and its damages, as well as the Performance of rainwater harvesting systems. In this method, a large part of runoff is stored in the tanks. In this paper, by simulating the roofing surfaces system of residential buildings in Matlab, optimization of rainwater storage tanks in Karaj and Ahvaz was investigated. According to optimal tank volume, rainfall statistics and specifications of residential buildings, to analyze the volume of water can be saved and volume of overflowed water were evaluated and an estimate of the number of days of the year that can be used by this runoff to meet the non-potable needs. The results showed that although average annual rainfall of Ahvaz is lower than Karaj, the overflow ratio in Ahvaz is higher due to the irregularity of the precipitation process in this city and the percentage of precipitation to runoff is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Overflow ratio”
  • “Rainwater harvesting”
  • “Runoff”