زمین‌شیمی و زیست دسترس پذیری عنصر ید در آب و خاک منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

عنصرید ریزمغذی ضروری برای سلامتی انسان است، ازاین‌رو کمبود آن سبب صدمات بسیار به‌ویژه اختلالات تیروئیدی می‌شود. شرایط اقلیمی و زمین‌شناسی از علل بروز و شیوع این اختلالات است. مطالعات کتابخانه‌ای، نشان داد که تاکنون مطالعه‌ای با جایگاه زمین‌شناسی در منطقه انجام نشده است، لذا تأکید بر دلایل زمین‌شناختی با مطالعه بر روی خاک و آب بود. در پاسخ به گزارش‌ها موجود بر وجود اختلالات تیروِئیدی در منطقه دهدشت، 16 نمونه آب زیرزمینی از چاه‌های کشاورزی، شرب و چشمه‌های موجود در منطقه جهت آنالیز آنیون‌ها، کاتیون‌ها و ید گرفته شد. نتایج نشان داد که مقدار ید در برخی نمونه‌های آب بالاست. برای بررسی تأثیر خاک منطقه بر مقدار ید، 20 نمونه خاک از سازندهای مختلف گرفته شد و مقدار ید، مواد آلی و pH آن‌ها اندازه‌گیری شد. ید می‌تواند در چندین گونه وجود داشته باشد، در محیط‌های مختلف تحرک ید به گونه ید وابسته است. نتایج نشان داد مقدار pH و کلسیم بالا ناشی از حضور سازند‌های آهکی باعث کاهش تحرک ید در منطقه می‌شوند، همچنین محیط قلیایی و احیایی شرایط را برای تحرک و غنی‌سازی ید در آب‌های زیرزمینی فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and bioavailability of iodine in water and soil in Dehdasht, Kohgiluyeh and Boyerahmad province

نویسندگان [English]

  • Tahereh Salehi sarasyab 1
  • Sedigheh Battaleb-Looie 2
  • Hakimeh Amanipoor 2
1 Msc. in Environmental Geology,dept of environment, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
2 Assistant Professor, dept of environment, Natural Resources Faculty, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

Iodine is an essential micronutrient for human health, hence iodine deficiency causes various damages such as thyroid disorders. Climate and geological settings are the causes of the incidence and prevalence of the mentioned disorder. A bibliographic survey showed that no studies have been undertaken so far in this area with regard to geological setting, so in this research we focused on geological reason(s) with investigation on soil and water. In response to reports on the high incidence of iodine disorders in Dehdasht area, 16 ground water samples were taken from agricultural wells, drinking water and springs in the area to analyze anions, cations and iodine. The results showed that iodine levels were high in some water samples. To study the effect of soil on iodine, 20 soil samples were taken from various formations and pH, iodine as well as organic matter were measured. iodine can exist in several species. In different environments, the mobility of iodine depends on the type of iodine.The results showed that due to the presence of calcareous formations, high pH and calcium can lead to low mobility of iodine Also the alkaline and reduction conditions, can cause high mobility and enrichment of iodine in groundwater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geochemistry
  • Iodine
  • Groundwater
  • Dehdasht
  • Kohgiloyeh and Boyerahmad