ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساخت و بهره‌برداری با استفاده از روش ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیابی سریع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ایت الله العظمی بروجردی(ره) بروجرد ایران

2 گروه عمران آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) بروجرد ایران

چکیده

با توجه به مواردی همچون تغییر اقلیم گسترده و در نتیجه افزایش خشکسالی، رشد جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و آب، ساخت پروژه‌های بزرگ سدسازی افزایش یافته است. با این حال بدون تحقیقات جامع، یک پروژه بزرگ مانند سد اثرات برگشت ناپذیر و پیش‎بینی نشده زیادی بر محیط زیست خواهد گذاشت. بررسی سوابق اجرای پروژه‎های سدسازی نشان می‎دهد که بسیاری از آنها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و مورد بهره‎برداری قرار گرفته‌اند؛ از این‎رو مسبب بروز آلودگی‎های مختلف و تخریب بخش‎های عمده‎ای از منابع طبیعی گردیده‎اند. در این پژوهش ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهره‎برداری بر محیط‎های بیولوژیکی، فیزیکی- شیمایی، اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و استراتژیکی شناسایی و با استفاده از ماتریس آیکلد و ارزیابی اثرات سریع بررسی شده است. نتایج نشان داد که بیشترین اثرات و پیامدهای منفی در فازهای ساختمانی و بهره‎برداری در ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیابی اثرات سریع مربوط به محیط فیزیکی - شیمیایی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of the Eyvashan earth dam in the construction and exploitation phase using the ICOLD matrix and rapid impact assessment matrix (RIAM)

نویسندگان [English]

  • mehdi komasi 1
  • behrang beiranvand 2
1 Assistant Professor,Water Engineering Hydraulic Stucture,Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering,University of Ayatollah ozma Borujerdi,Borujerd,Iran
2 Ms. Graduated, Water Engineering and Hydraulic Structures, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

Large-scale dam construction projects have increased due to widespread climate change and increased drought, human population growth and, consequently, increased global demand for energy and water. Without comprehensive research, a large project such as a dam will have many irreversible and unpredictable effects on the environment. A survey on the history of dam construction projects shows that many of them have been designed and exploited regardless of environmental assessment. Therefore, the main cause of various contamination and destruction of many parts of natural resources have been. In this research, the environmental impact assessment of the Isochan dam was identified in two phases of construction and operation on biological, physical-chemical, economic-social, cultural and strategic environments and compared with the use of the ICOLD matrix and rapid impact assessment matrix(RIAM). The results showed that the most negative and negative effects in construction phases and operation in the iCloud matrix and the evaluation of the rapid impact assessment matrix of the physical-chemical environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eyvashan earth Dam
  • Icold
  • Rapid Impact Assessment Matrix
  • construction phase
  • exploitation phase