استفاده از ماده PCM در جدار خارجی ساختمان های آموزشی به منظور افزایش کیفیت فضا و کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: دبستان 9 کلاسه در شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خراسان

2 عضو هیات علمی مدعو موسسه آموزش عالی خراسان

چکیده

جداره خارجی ساختمان به عنوان یکی از پارامترهای موثر بر تبادل حرارتی و میزان مصرف انرژی، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. در این پژوهش با هدف کاهش مصرف انرژی و فراهم آوردن شرایط آسایش حرارتی افراد، تاثیر ماده PCM بر رفتار حرارتی جدار خارجی ساختمان های آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها در قالب میزان نیاز افراد به سرمایش، گرمایش و میزان برق مصرفی در ساختمان ارائه شده است. همچنین به منظور ارزیابی شرایط آسایش حرارتی افراد از دو شاخصه ی آسایش PMV و PPD استفاده شده است. آنالیزها و شبیه سازی ها توسط نرم افزار الگوریتمیک گرس هاپر، پلاگین های هانی بی و لیدی باگ انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، با قرار گرفتن ماده PCM در بین جدار خارجی ساختمان در طول سال، میزان نیاز افراد به سرمایش 41.36 kWh/m2، گرمایش 44.77 kWh/m2 و میزان برق مصرفی ساختمان 41.36 kWh/m2 کاهش پیدا می کند، همچنین شرایط آسایش حرارتی افراد در محیط بهبود یافته و میزان رضایت مندی افراد از محیط افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of PCM material on the walls of educational buildings to increase the quality of space and reduce energy consumption (Case study: 9 classes in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Faramarz Fadaee 1
  • Paria ildarabadi 2
1 Khorasan Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Khorasan Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The wall in the building has always been discussed as one of the parameters affecting thermal exchange and energy consumption. The purpose of this research is to reduce energy consumption in buildings and to provide people with thermal comfort. Accordingly, the effect of PCM on the thermal behavior of the wall has been studied in educational buildings. These studies are presented in terms of cooling, heating and electric energy in the building. Also, PMV and PPD were used to assess the thermal comfort conditions. Rino modeling software has been used, and the Grass Hopper algorithm software. analyzes and simulations by Grasshopper, Honeybee and Ladybug plugins. The results of the research show that, with PCM, between the walls of the building during the year, the number of people requiring cooling is 41.36 kWh/m2, heating is 44.77 kWh/m2, and the building power consumption is 41.36 kWh/m2. Also, Improved thermal comfort and improved personal satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “PCM”
  • “Thermal comfort”
  • “energy efficiency optimization”
  • “educational buildings”