تجزیه وتحلیل میزان انطباق انتشارآلاینده های زیست محیطی کارخانجات سیمان کشور با الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست (مطالعه موردی : گازهای خروجی دودکش های کارخانه سیمان کاوان بوکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت سیمان. کارشناس ارشد آموزش محیط زیست ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی

2 مدیر کارخانه سیمان کاوان بوکان

3 معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

4 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

چکیده

چکیده
پایشهای کمی وکیفی مبنای تصمیم گیری درمورد نحوه مدیریت آلاینده های تولیدی درصنایع سیمان کشور می باشد. براین اساس ، باید اندازه گیری میزان انتشارگازهای آلاینده هوا ازسوی این منابع بالقوه آلاینده ، جهت انطباق با الزامات قانونی تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست ، بصورت مستمر انجام گیرد ، تا در صورت عدم انطباقهای احتمالی ، اقدامات اصلاحی وکنترلی لازم انجام گیرد .
در این پژوهش توصیفی – تحلیلی ، اندازه گیری میزان انتشارگازهای آلاینده SOX.CO.NOX.2CO خروجی دودکشهای کوره وگریت کولرکارخانه سیمان کاوان بوکان طی چهار دوره سه ماهه مطابق دستورالعمل های مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفت . نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که میزان انتشارگازهای خروجی دودکشهای این کارخانه ، با الزامات قانون هوای پاک و ماده 15 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا انطباق کامل داشته وسیستم های کنترل آلایندگی تعبیه شده ،از کارائی بسیار بالایی برخوردارهستند .
کلمات کلیدی :
"آلاینده های زیست محیطی ، "هوای پاک ، " کارخانه سیمان کاوان بوکان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of compliance rate of emission of pollutants from cement factories of the country with the Legal requirements of the department of Environment (Case Study: Flue Gas Exhaust from Kavan boukan Cement Factory)

نویسندگان [English]

  • hassan kakemadi 1
  • ebrahim jalali 2
  • hojjat jabbari 3
  • saeid mosavi 4
1 مدیر محیط زیست
چکیده [English]

Quantitative and qualitative monitoring is the basis for deciding how to manage the production of contaminants in the cement industry of the country. Accordingly, the measurement of the amount of air pollutant emissions from these potentially polluting sources should be carried out continuously in order to comply with the legal requirements of the department of Environment . so that corrective and regulatory measures can be taken in case of non-compliance.
In this descriptive-analytical study, the measurement of SOX.CO.NOX.2CO pollutant emissions was carried out. The furnace output and furnace cooler of Kavan Boukan Cement Factory during the four quarterly periods were carried out in accordance with the instructions of the department of Environment Monitoring Center. The results of the analysis showed that the amount of exhaust gas emissions from this plant, in accordance with the requirements of the Clean Air Act and Article 15 of the Air Pollution Prevention Program, are fully compatible with the embedded pollution control systems, are of great efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Environmental Pollutants"
  • "Clean Air"
  • Kavan Boukan Cement Factory