شناسایی و تحلیل مولفه های حفاظت از محیط زیست توسط مدارس با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشسرای دانش آموزی، اداره آموزش و پرورش

2 دانشجوی دکترای جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

آموزش‌وپرورش یکی از مهمترین ارگان‌ها در کشور است که علاوه بر وظیفه تعلیم و تربیت می‌تواند نقش مهمی در آموزش رفتارهای زیست‌محیطی به دانش‌آموزان ایفا نماید. متاسفانه بدلیل خلاهای آموزشی و عدم آگاهی‌های زیست‌محیطی و نبود احساس مسؤولیت در جامعه مشکلات زیست‌محیطی در کشور به مرز بحران رسیده است. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های موثر بر حفاظت از محیط زیست توسط دانش‌آموزان می‌باشد. روش این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها یک پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 21 نفر از کارشناسان و خبرگان اداره محیط زیست و منابع طبیعی، شهرداری، آموزش‌وپرورش و گردشگری استان کرمانشاه می‌باشد. در این پژوهش بر اساس ادبیات نظری، شاخص‌های موثر بر حفاظت از محیط زیست شناسایی شده و به شکل چهار معیار (آگاهی، آموزش و اطلاع‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و علاقمندی و مشارکت) و 38 زیر معیار دسته‌بندی شده‌اند. در نهایت، این شاخص‌ها با استفاده از روش دلفی فازی تک مرحله‌ای تحلیل شده تا مهمترین آنها شناسایی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of environmental protection components by schools using fuzzy Delphi technique

نویسندگان [English]

  • Azadeh Hosseinpour 1
  • Jamal Najafi 2
  • Mansour Mirzee 1
1 Student Research Center, Education Office
2 Ph.D. Student of Geography, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Education is one of the most important organs in the country which besides the task of education can play an important role in educating students about environmental behavior. Unfortunately, due to educational gaps and lack of environmental awareness and lack of sense of responsibility in the society, environmental problems in the country have reached the limit of crisis. The purpose of this study was to identify the effective dimensions and components of environmental protection by students. The purpose of this research is applied and in terms of data collection is a descriptive-survey research. The study population consisted of 21 experts and experts of Kermanshah Province Department of Environment and Natural Resources, Municipalities, Education and Tourism. Based on the theoretical literature, environmental impact indicators have been identified in this study and classified into four sub-criteria (awareness, education and information, responsibility and interest and participation) and 38 sub-criteria. Finally, these indices are analyzed using single-stage fuzzy Delphi method to identify the most important ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Protection
  • partnership
  • responsibility
  • Fuzzy Delphi
  • AHP Hierarchical method