اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در محصول سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تغیین باقیمانده سم دیازینون در سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند بود. نمونه برداری از سه ایستگاه در مراحل اولیه سمپاشی و پس از دوره کارنس در فصل برداشت صورت گرفته است. غلظت دیازینون در نمونه ها با با استفاده از دستگاه GC-MASS صورت گرفت.
میانگین غلظت دیازینون در آزمایش های اواخر بهار برابر با 1.8204 گرم بر کیلوگرم بود . که این میزان از استانداردهای ISIRI , CODEX , EPA , EFSA میزان بالاتری را شامل میشود . همچنین میانگین حاصل از آزمایش های اواخر تابستان نیز با غلظتی معادل 0.083 گرم بر کیلوگرم از استانداردهای فوق مقدار کمتری را نشان می دهد . با توجه به بالا بودن میانگین دیازینون در دوره کارنس هفت روزه در بهار ، نسبت به استانداردهای فوق ، دوره کارنس هفت روزه جهت برداشت سیب پیشنهاد نمی گردد و همچنین اگرچه میانگین سم در پایان تابستان مقداری پایین تر از استانداردهای جهانی مذکور را شامل می شود ، اما به دلیل سمی بودن ایستگاه اول پس از طی دوره کارنس 21 روزه ، همچنین وجود دیازینون در نمونه های سایر ایستگاهها ، جهت حفظ سلامت جوامع انسانی دقت و نظارت بیشتری را می طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine Diazinon residue in Damavands apple (case study: ahmadabad apple)

نویسندگان [English]

  • shahrzad khoramnejadian 1
  • zahra haddad nezhad 2
1 department of environment,damavand branch,islamic azad university,damavand,iran
2 department of environment,damavand branch,islamic azad university, dmavand,iran
چکیده [English]

The aimed of this study is a measurement of the residual amount of diazinon toxin in apple trees.sampling were done in primary stage of poion spraying and after preharvest intervals.diazinon amount were determined by GC-MASS instrument. Average concentration of diazinon in samples harvest in late spring was 1.8204 gr/kg that amount was greater than ISIRI , CODEX , EPA , EFSA standards. Average concentration of diazinon in samples harvest in late summer was 0.083 gr/kg that amount was lower than ISIRI , CODEX , EPA , EFSA standards.according to high average of diazinon in 7th pre harvest interval at the last spring than standards, Seven days after spraying is not recommended for apple harvest.however average of diazinon in last summer is lower than international standards, but because the first station shown toxic result after 21th days and presence of diazinon in other stations, It requires more precision and monitoring to maintain the health of human societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Toxines ”
  • “harvest interval”
  • “apple”
  • “damavand”
  • “diazinon”