دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1398 
‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری


مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

صفحه 1993-2002

سیدحسن موسوی؛ سعیده بیگدلو؛ مظاهر معین الدینی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا میرزاحسینی


شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان

صفحه 2029-2036

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران


اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد)

صفحه 2056-2062

حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمدعلی حکیم زاده؛ سعیده آدوین؛ فاطمه هوشمندزاده


مروری بر آهارزنی سطحی کاغذ با نشاسته اصلاح شده با آنزیم

صفحه 2063-2073

پژمان رضایتی چرانی؛ احمد عزیزی موصلو؛ سونیا کلانتری چروده


Evaluating the Environmental Efficiency of Iran Rapeseed Workers with Slack-Based Measure (SBM)

صفحه 2144-2153

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ احمد اکبری