تجزیه و تحلیل توسعه رویکرد اکولوژی صنعتی در معادن زغال سنگ مطالعه موردی: معدن زغالسنگ پروده طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، پردیس البرز ، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

چالش پیش رو در صنعت زغال سنگ، ایجاد اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف منابع و انتشار آلاینده ها است. یک رویکرد مناسب به منظور بهره برداری پایدار از معادن زغال‌سنگ بهره گیری از مفهوم اکولوژی صنعتی است. هدف اصلی اکولوژی صنعتی بهینه سازی منابع، انرژی و سرمایه است. صنعت معدنکاری، منبع مبنا است و به انرژی و سرمایه زیادی نیاز دارد، لذا گزینه مناسبی برای اجرای این رویکرد است. ارتباط بین صنایع و محیطزیست از طریق جریان مواد و انرژی برقرار می شود و راه اصلی برای مدیریت بهینه آن، ایجاد شبکه همزیستی صنعتی با استقرار پارک صنعتی اکولوژیک می باشد. هدف این مطالعه برقراری شبکه همزیستی صنعتی در حوضه معادن زغال سنگ طبس می باشد. بدین منظور باید برنامه ها و اقدامات مرتبط با هدف افزایش نرخ بازفراوری باطله ها، بازیافت پساب و بازیابی گاز متان در دستورکار قرار گیرد. مطالعات نشان می دهد توسعه منطقه معدنی زغال سنگ بر اساس اصول اکولوژی صنعتی، راه حلی موثر و کارامد در راستای توسعه پایدار و رفع مشکلات زیست محیطی است. به طوریکه علاوه بر بهینه سازی مصرف منابع و انرژی، کنترل آلاینده ها و مدیریت اصولی دفع پسماند، اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of industrial ecology approach in coal mines: A case study of Parvade coal mine in Tabas

نویسندگان [English]

  • Nasim Hashemi 1
  • Gholam Reza Nabi Bidhendi 2
  • Ahmad Reza Yavari 3
1 Ph.D student in Environmental palnning, Alborz Campus, University of Tehran
2 Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran
3 University of TehranAssociate Professor, Department of Environmental palnning, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

The challenges in the coal industry are the environmental impacts caused by‌ consumption of resources and emission of pollutants. An appropriate approach to exploitation of coal mines is the concept of industrial ecology. The main objective of industrial ecology is to optimize the three important factors include resources, energy, and capital. The mining industry is the base source and requires a lot of energy and capital, so it is a suitable option to implement industrial ecology. The relationship between industry and environment is established through the flow of material and energy, and the main way for best management is to create an industrial coexistence network with the establishment of ecological industrial parks. This study aims to establish an industrial coexistence network in Tabas coal mine. So planning to increase the rate of tailing and wastewater recycle, and methane gas recovery should be on the agenda. Applying industrial ecology and multilevel consumption of energy, material, and water, is an effective solution to sustainable development and resolving environmental problems; Furthermore, there are many positive economic and social impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Industrial ecology”
  • “eco industrial park”
  • “industrial coexistence”
  • “coal mine”