تعیین منشأ و ارزیابی سمیت ترکیبات حلقوی چند هسته‌ای (PAHs)در رسوبات سطحی بخش جنوبی دریای خزر: مطالعه مروی سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست دانشگاه ملایر

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، همدان

چکیده

ترکیبات حلقوی چند هسته‌ای (PAHs)به دلیل تجزیه پذیری کم، قدرت تجمع‌زیستی، سمیت بالا برای موجودات زنده به‌عنوان آلاینده‌های خطرناک و اولویت‌دار محیط‌زیست محسوب می‌شوند. با توجه به وجود منابع آن‌ها در سواحل دریای خزر هدف مطالعه حاضر، تعیین منشأ و ارزیابی سمیت اکولوژیکی غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات ساحلی بخش جنوبی دریایی با استفاده از روش متا آنالیز می‌باشد. بدین منظور میزان غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات سطحی سواحل مورد مطالعه از مقالات منتشر شده طی 10 سال اخیر در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی بدست آمد. در نهایت میانگین غلظت، منشاء غالب و میزان سمیت اکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. متوسط غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات سطحی 76/763 نانوگرم بر‌گرم وزن خشک به دست آمد. همچنین نتایج بررسی تعیین منشأ غالب ترکیبات PHAs با استفاده از نسبت‌های تشخیصی نشان داد هر دو منشا پتروژنیک و سوختی در ورود این ترکیبات به رسوبات ساحلی بسته به موقعیت ایستگاه و منابع آلایندگی آن نقش دارند. علاوه بر این ارزیابی میزان سمیت ترکیبات PAHs با استفاده با استانداردهای کیفیت رسوبNOAA، SQGs، EPA نشان داد، غلظت ترکیبات PAH در رسوبات ساحلی تأثیر کمی بر روی موجودات زنده دارند. در نهایت بنظر می‌رسد وضعیت آلودگی ترکیبات PAHs در منطقه در حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Source Identification and Toxicity assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in Surface Sediments of the Southern Caspian Sea: A Systematic Review Study

نویسندگان [English]

  • Masoud Hatami-manesh 1
  • Samar Mortazavi 2
1 Ph.D student of environmental pollution, Malayer University
2 Department of environmental science, Faculty of Natural Resources and environments, Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Polycyclic aromatic Compounds (PAHs) are the most dangerous and priorities environmental pollutants due to their low biodegradability, bioaccumulation, high toxicity to organisms. The aim of this study was to determine the source identification and evaluation of the ecological toxicity of PAHs in coastal surface sediments in the southern part of the Caspian Sea using meta-analysis method. So, the concentrations of PAHs in surface sediments obtained from articles published in the past 10 years in the internal and foreign scientific journals. Finally, mean concentration, dominant origin and ecological toxicity were investigated. The average concentration of PAHs in surface sediments was 763.76 g. dw-1. Also, the results of the determination of the dominant source of PHAs using diagnostic ratios showed that both petrogenic and fuel sources are involved in the introduction of these compounds into coastal sediments depending on station location and sources of pollution. In addition, the evaluation of the toxicity of PAHs using NOAA, SQGs, and EPA sediment quality standards showed that the concentrations of PAH have little effect on living organisms. Generally it can be concluded that the level of contamination of PAHs in the region is moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polycyclic aromatic hydrocarbons
  • Surface sediments
  • Biological toxicity
  • Caspian Sea