مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست (HSE) شهرداری کرج

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد محیط‌زیست و کارشناس بهداشت محیط شهرداری کرج

3 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

امروزه مکانیابی محل دفن یک فرایند ضروری در مدیریت نخاله ساختمانی در مناطق با رشد زیاد جمعیت به شمار می‌رود. از این رو در این پژوهش که با حمایت مالی شهرداری کرج انجام پذیرفته است، مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن نخاله‌های ساختمانی در سطح شهرستان کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش ارزیابی چند معیاره مد نظر قرار گرفت. در گام نخست با مطالعه پژوهش‌های مشابه داخلی و خارجی معیارها و زیرمعیارهای موثر در فرایند مکان‌یابی شناسایی گردید و با استفاده از روش دلفی مهم‌ترین این معیارها و زیرمعیارها با توجه به شرایط شهرستان کرج غربالگری شدند که در نتیجه 16 زیرمعیار در قالب 4 معیار اصلی شناسایی شدند. وزن‌دهی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش AHP و در نرم‌افزار Expert Choice 11 صورت پذیرفت. در مرحله بعد این زیرمعیارها در محیط GIS تبدیل به نقشه شده، سپس در نرم‌افزار IDRISI استانداردسازی و در نهایت در نرم‌افزار GIS به روش WLC روی هم‌گذاری گردیدند. در نهایت چهار گزینه با مجموع مساحت 9700 هکتار (4/7 درصد کل مساحت شهرستان کرج) برای هدف مورد نظر شناسایی شد. در انتها پهنه‌های شناسایی شده با روش TOPSIS اولویت‌بندی شدند. نتایج الویت‌بندی نشان داد که اولویت پهنه‌های مناسب به ترتیب A2>A4>A3>A1 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site selection of construction and demolition wastes landfill using Multi-Criteria Evaluation (MCE) methodology

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassn Mousavi 1
  • saeideh bigdelo 2
  • Mazaher Moeinaddini 3
  • ghasemali omrani 4
  • alireza mirzahosseini 4
1 Environment expert (HSE) in Karaj municipality
3 Assistant Professor of Environmental Science,university of tehran
4 Faculty Member, Department of Environmental Engineering, Islamic Azad University, Tehran Research Branch
چکیده [English]

Today, site selection is an important and necessary issue for construction and demolition wastes management in population fast-growing regions. Therefore, the main purpose of this research that was sponsored by Karaj municipality is landfill site selection for CDW in Karaj city with geographic information system (GIS) and multi-criteria evaluation (MCE) method. At first, by studying literature review, the criteria and sub-criteria necessary for site selection were identified. Four criteria and sixteen sub-criteria were selected by Delphi method. Weighting of criteria and sub-criteria was done by AHP method and expert choice software. All of the sub-criteria were mapped, standardized and overlaid in Arc GIS and IDRISI software environment by weighted linear combination (WLC) method. Finally, four alternatives (A1-A4) with a total area of 9700 hectares (4.7% of the total area of Karaj) have the the highest suitability, for CDW landfill in Karaj. These alternatives were ranked with TOPSIS method as A2>A4>A3>A4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Site Selection”
  • “Demolition Waste”
  • “Waste Management”
  • “TOPSIS”
  • “Karaj”