بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر چگونگی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی در پالایشگاه نفت پارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران ، ایران

2 شرکت نفت پارس، شهر قدس، ایران

چکیده

ورود مواد و عناصر متعدد به پساب‌های صنعتی به روش بیولوژیکی اجتناب ناپذیر می‌باشد. وجود برخی از آنها عامل نابودی میکروارگانیسم‌ها ولی وجود برخی تاثیر زیادی بر کارکرد تصفیه خانه ندارد. کنترل جمعیت باکتریها همواره بدلیل گرانبها بودن آنها و نقش اساسی آنها در تجزیه مواد آلی بسیار مهم می‌باشد و تصفیه خانه ای دارای راندمان بالا می‌باشد که عاری از هرگونه مواد سبک و سنگین و مشتقات آلی فوق سنگین باشد. در این مطالعه که به طور موردی در پالایشگاه نفت پارس انجام گرفته است سعی بر آن بوده که تاثیر زمان ماند سیالات ورودی به تصفیه خانه بر عوامل متعدد پساب و جداسازی فازهای سبک و سنگین نشان داده شود و همچنین مشخص گردد که ورود برخی عوامل آلی به سیستم بیولوژیک با حجم بالا چقدر در راندمان کاری استخرهای بیولوژیک و تجزیه آنها و حیات میکروارگانیسم‌ها و کنترل میزان آلودگی ورودی به استخرها موثر می‌باشد و نتیجه آن آلودگی محیط زیست و ضررهای مادی به واحد صنعتی مورد نظر می‌باشد لیکن از نظر اداره محیط زیست ادامه کارکرد آن واحد همراه با جرایم سنگین و بعضا می‌تواند باعث توقف تولید آنها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Parameters on the Performance of Industrial Wastewater Biological Treatment System in Pars Oil Refinery

نویسندگان [English]

  • Katayoon Rezaeeparto 1
  • Mohammad Sohrabian 2
1 Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
2 Pars Oil Company, Shahre Ghods, Iran
چکیده [English]

Entrance of material and various elements to industrial wastewaters, with biological method is inevitable. Existence of some of them is the reason of bacteria death, but existence of some of them is not important for operation of purification. Bacteria population control are precious because of their essential role in the decomposition of organic matter which is very important and a high efficiency purification is free of any low and heavy materials and super heavy derivatives. This study in Pars Oil Refinery is trying to representation the effect of time of deflation for entrance fluids, purification at materials of wastewater and separation of heavy and low phases, and so will be diagnostic that entrance some of until, to materials to biological system with high volume how is effective in yield of biological pools and separation of them and life of bacteria to control of amount entrance pollution to pools, and the result of them will be pollution of environment and secular losses, to obvious company however about environment office sequel operation of that company will be with heavy consequences and sometime can be reason of shutdown production of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Industrial wastewater”
  • “Filtration”
  • “Biological pools”
  • “Organic Matter”
  • “Pars Oil Refinery”