مروری بر آهارزنی سطحی کاغذ با نشاسته اصلاح شده با آنزیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

2 ستادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران،

چکیده

آهارزنی کاغذ عموما استفاده از مواد آبگریز برای اصلاح رفتار اجزای تشکیل دهنده ماده به‌منظور بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی است. نشاسته به‌دلیل ارزان بودن و زیست‌ تخریب‌پذیر بودن یکی از مهمترین موادی است که برای این منظور استفاده می‌شود. در این مطالعه اصلاح نشاسته با توجه به نوع کاربرد آن با روش‌های شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس روشهای اصلاح نشاسته شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی آهارزنی کاغذ معرفی شده است. در پایان نیز اصلاح آنزیمی نشاسته با α-آمیلاز برای کاغذسازی، مزایا و محدودیتهای نشاسته آنزیمی با α-آمیلاز در مقایسه با نشاسته کاتیونی، پرمصرف‌ترین نوع نشاسته برای آهار سطحی کاغذ، پرداخته شد. به طور کلی استفاده از نشاسته خام ضمن اصلاح آنزیمی در محل مصرف در صنایع کاغذسازی، به‌دلیل امکان کنترل گرانروی نشاسته آماده شده برای مصرف، قیمت کمتر مجموع نشاسته خام، α-آمیلاز مصرفی و هزینه تبدیل، عدم تشکیل ترکیبات آلی هالوژن دار (AOX) متداول در اصلاح اکسیدی نشاسته و عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی جانبی برای اصلاح و مصرف، استفاده از نشاسته آنزیمی در آهار سطحی کاغذ در صنایع کاغذسازی کشورهای توسعه یافته بر انواع دیگر ارجحیت دارد. بنابراین به صنایع و محققان کاغذسازی کشور نیز پیشنهاد می‌شود این اصلاحات را مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paper surface sizing by Starch Modified with Alpha-Amylase: a review

نویسندگان [English]

  • Pejman Rezayati Charani 1
  • ahmad azizi mossello 2
  • Sonia Kalantari Charvadeh 3
1 Assistant professor, Department of Cellulose Technology Engineering, Natural resources faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan
2 Assistant professor, Department of Cellulose Technology Engineering, Natural resources faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
3 Graduated Master of Pulp and paper technology, Department of Cellulose Technology Engineering, Natural resources faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Sizing is generally the use of hydrophobic materials to modify the constituent behavior to improve the physical and mechanical properties of the paper. Starch is one of the most important materials used for this purpose because of its cheapness and biodegradability. In this study, it is investigated methods of starch modification in chemical, physical and enzymatic ways, depending on its application. Then, it is stated chemical, physical and enzymatic modification of starch for paper sizing. Finally, it is stated enzymatic modification of starch with α-amylase for paper making, the advantages and limitations of enzymatic starch with α-amylase as compared to cationic starch as the most consumed type of starch for paper sizing. In general, it is preferred paper surface sizing with enzymatic starch over other types due to use of native starch at the site of consumption, lower prices of native starch and consumed α-amylase, no formation of halogenated organic compounds (AOX) which is in oxidized starch preparation and no need to use lateral chemicals to modified and consumption, the use of enzymatic starch for paper surface sizing in developments countries. Therefore, it is advised to paper industries and researchers in the country to investigate these modifications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Starch modification”
  • “α-amylase”
  • “Amylase”
  • “Oxidative Starch”
  • “Surface sizing paper”