نویسنده = امیرحسام پاسبان
پهنه‌بندی مخاطرات زیست محیطی حوضه آبریز ویرمونی استان گیلان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7344-7357

10.22034/jess.2023.379562.1943

موسی عابدینی؛ طیبه بابایی اولم؛ امیرحسام پاسبان


بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5987-6002

10.22034/jess.2022.342371.1785

موسی عابدینی؛ لیلا اسمعیلی؛ امیرحسام پاسبان؛ الناز پیروزی