نویسنده = محمد جواد امیری
تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3136-3141

سید باهر شفایی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد جواد امیری


مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2544-2553

افسانه عسگری پور؛ محمد جواد امیری؛ احمد نوحه گر