نویسنده = فرشاد کیوان بهجو
تأثیر فعالیت‌های چوبکشی زمینی بر خصوصیات خاک جنگل‌های اسالم گیلان

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 9158-9147

10.22034/jess.2024.423944.2164

فرشاد کیوان بهجو؛ فروغ مسرت؛ سجاد قنبری؛ سمیرا ساسانی فر


وابستگی معیشتی مردم محلی به محصولات غیرچوبی ذخیره‌گاه جنگلی فندقلو اردبیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2287-2294

فرشاد کیوان بهجو؛ اصغر باقری؛ سجاد قنبری؛ ثمر یوسفی