نویسنده = امیر قاضی لو
ارزیابی پارامترهای هیدروشیمی در آب های ساحلی چابهار: تغییرات فصلی و نوسانات روزانه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6456-6468

10.22034/jess.2023.370462.1907

حمید ارشادی فر؛ کمال الدین کر؛ امیر قاضی لو؛ عماد کوچک نژاد؛ غلامرسول بسکله


استفاده از رگرسیون درختی برای بررسی پارامترهای موثر بر شکوفایی جلبکی در سواحل جنوب شرقی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3086-3095

کمال الدین کر؛ امیر قاضی لو؛ حمید ارشادی‌فر؛ عماد کوچک‌نژاد


Performance of Reviews in Aquaculture during 2009-2019: A Bibliometric Analysis

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3236-3247

امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا


ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2952-2961

عماد کوچکنژاد؛ امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا؛ مهران لقمانی؛ کمال الدین کر