نویسنده = سینا فیض اله زاده اردبیلی
تولید بیودیزل با روغن پخت و پز پسماند از دیدگاه ارزیابی چرخه حیات

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6962-6967

10.22034/jess.2022.346257.1806

مغدید مرتضی؛ بهمن نجفی؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی


تکنیک ANFIS برای کنترل ویژگی های ارتعاش یک موتور دیزلی با سوخت هیبریدی بیودیزل-گاز طبیعی

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5503-5515

10.22034/jess.2022.330368.1726

سینا فیض اله زاده اردبیلی؛ بهمن نجفی؛ محمدعلی کیهان دوست؛ امیر شایعی


بررسی تاثیر اتانول و تینر به عنوان افزودنی سوخت بنزین بر عملکرد، آلایندگی و لرزش یک موتور بنزینی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5329-5338

10.22034/jess.2022.339899.1776

غلامحسین شاهقلی؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی؛ امیر شایعی؛ محمدعلی کیهاندوست