کلیدواژه‌ها = "پایداری"
ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8265-8275

10.22034/jess.2023.407810.2087

مرتضی علیدادی؛ مصطفی رحمتی جنیدآباد؛ سید محمد جواد سبحانی؛ محمدرضا زارع بوانی


RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7977-7996

10.22034/jess.2023.394334.2013

حانیه عباسلو؛ بهادر ابول پور؛ مهرداد تکلوزاده