رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده افتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه افتصاد انرژی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهارن، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست، دانشکده اقتصاد ف دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

4 گروه اقتصادبازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت

6 دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

چکیده

انتشار دی‏اکسیدکربن به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد آلودگی های زیست محیطی و ایجاد تغییرات آب و هوایی شناخته شده است به همین محققان زیادی این موضوع را در مطالعات خود مورد بررسی قرار داده اند. در این مطالعه تجربی نیز با استفاده مباحث نظری و اطلاعات کشورهای عضو اوپک در حاشیه خلیج فارس، سعی شده تا با شناسایی عوامل موثر هزینه نهایی کاهش انتشار دی‏اکسیدکربن به طور دقیق تخمین زده شود و کاربری و اثر بخشی سیاست ها بهبود یابد. با شناخت صحیح تفاوت های منطقه‏ای از نقطه نظر عرضه و تقاضای خدمات زیست محیطی می‏توان اینگونه نتیجه گرفت که برای رسیدن به اهداف کاهش انتشار در سطح جهان، دستیابی به حالت برد- برد بین ملاحظات زیست محیطی و منافع اقتصادی و حضور موثرتر کشورها در بازار‏های جهانی، استفاده از چنین طرح های منطقه ای کارآمد خواهد بود. نتایج بیانگر آن است که کشور ایران دارای بیشترین قیمت سایه معادل 025/3 میلیون دلار به ازای هر تن دی‏اکسیدکربن و کشور کویت کمترین قیمت سایه معادل 011/0 میلیون دلار به ازای هر تن دی‏اکسیدکربن را به خود اختصاص داده‏اند، کشورهای عربستان، قطر و امارات نیز قیمت سایه یکسانی معادل 14/1 میلیون دلار به ازای هر تن دی‏اکسیدکربن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shadow price approach in estimating marginal abatement cost of carbon dioxide emissions in OPEC members in the Gulf States

نویسندگان [English]

  • hadieh alishiri 1
  • atefeh taklif 2
  • hamid amadeh 3
  • hamidreza arbab 4
  • asgar khademvatani 5
  • seyedhossein sajadifar 6
1 Graduate of Oil and Gas Economics, Allameh Tabatabaie University
2 Faculty of Economy, University of Alameh Tababie, Teharn, Iran
3 Faculty of Economy, University of Alameh Tababie, Tehran, Iran
4 Faculty of Economy, University of Alameh Tababie, Tehran, Iran
5 Department of Energy Economics and Management. Petroleum University of technology
6 Applied Science and Technology University - Karaj Sugar Center
چکیده [English]

Carbon dioxide emissions are known to be one of the major contributors to environmental pollution and climate change, so many researchers have investigated this issue in their studies. In this empirical study, using theoretical discussions and information from OPEC members in the Gulf States, it is attempted to accurately estimate the marginal abatement cost of carbon dioxide emissions and improve the effectiveness of policies by identifying the effective factors. By correctly recognizing the regional differences in terms of supply and demand for environmental services, it can be concluded that to achieve the long-term goals of reducing global emissions, achieving a win-win state between environmental considerations and economic benefits and more effective presence of these countries in world markets, the more efficient the use of such regional plans will be. The results show that Iran has the highest shadow price of $ 3.025 million per ton of carbon dioxide and Kuwait has the lowest shadow price of $ 0.011 million per ton of carbon dioxide Also, Saudi Arabia, Qatar and the UAE have the same shadow price of $ 1.14 million per ton of carbon dioxide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Shadow price”
  • “CO2 Emission”
  • “Directional Distance Function”