بررسی تاثیر هیدروژل ها بر روی رئولوژی سیال حفاری پایه آبی در جایگزین کردن سیال پایه روغنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

چکیده

سیالات پایه روغنی خطرات بسیاری زیادی برای محیط زیست دارند. پایه اصلی این سیالات گازوییل می باشد که به نسبت با مواد شیمیایی دیگر مخلوط می شود تا رئولوژی مناسب یک سیال حفاری را دارا باشد. در حین حفاری یک چاه نفت پسماند های حفاری ممکن است چه از طریق چاه و چه از سطح باعث آلودگی زیست محیطی شوند، به گونه ای که حجم زیادی از مواد شیمیایی خطرناک از سطح وارد سفره های آبی منطقه حفاری می شود. در این مطالعه به امکانسنجی و آزمایشات لازم جهت استفاده از هیدروژل ها با هدف ساخت یک سیال پایه آبی بدون ضرر برای محیط زیست و جایگزینی آن به جای گل های پایه روغنی در یکی از میدانهای نفتی واقع شده در جنوب کشور پرداخته شده است، بطوریکه سیال حفاری باید تمام شرایط جهت حمل خرده های حفاری، ایجاد فشار هیدرو استاتیک مناسب چاه، دیواره سازی، جلوگیری از فعال سازی شیل ها را دارا باشد. بدین صورت که ابتدا پارامترهای رئولوژی گل بدون حضور هیدروژل اندازه گیری شده و پس از آن مقادیر متفاوت از این هیدروژل را در ساخت گل استفاده نموده و مجدداً پارامترهای گل حفاری را اندازه گیری می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydrogels on the Rheology of Water Base Drilling Fluid in Oil Base Fluid Replacement

نویسندگان [English]

  • Katayoon Rezaeeparto 1
  • Milad Soleimani 2
1 Assistant Professor, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
2 Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Oil base fluids pose many hazards to the environment. The core of these fluids is gas oils, which are mixed with other chemicals to provide the proper rheology of a drilling fluid. During the drilling of an oil well, drilling waste may contaminate both the well and the surface, so that large volumes of hazardous chemicals enter the aquifers from the surface. In this study, we investigate the feasibility of using hydrogels for the purpose of making an environmentally friendly aqueous base fluid and replacing it with an oil base fluid in one of the oil fields located in the south of the country, The drilling fluid must have all the requirements for remove cuttings, creating the proper hydrostatic pressure for the well, maintain well bore stability, preventing shale activation. First, the rheological parameters of the mud fluid were measured without the presence of hydrogels, and then we used different amounts of this hydrogel in the mud production and again, we measured the drilling mud parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environment”
  • “Oil base fluid”
  • “Rheology”
  • “Hydrogel”