ارزش‌گذاری بوستان ولیعصر شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری رفاه ذهنی (SWB)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- ایران -شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی بوستان ولیعصر در منطقه دو شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری رفاه ذهنی (SWB) یا روش رضایت از زندگی (LSA) است. اطلاعات مورد نیاز، شامل مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوار از طریق مصاحبه با بازدیدکنندگان بوستان و تکمیل 180 پرسش‌نامه در سال 1396 بدست آمد. نتایج نشان می‌دهد که رفاه ذهنی افراد با افزایش درآمد، تحصیلات و شغل بهبود می‌یابد و در شرایط ثابت، یک درصد افزایش در درآمد، تحصیلات و شغل، رفاه ذهنی را به ترتیب به میزان 1 درصد، 23/0 و 06/0 درصد افزایش می‌دهد. رضایت از فضای پارک با رفاه ذهنی رابطه مستقیم دارد به طوری که 38 درصد از بازدید کنندگان رضایت کافی از پارک دارند و عملاً وضعیت پارک مورد نظر برای بقیه افراد، راضی‌کننده نیست. این امر می‌تواند عدم وجود فضای رضایت بخش در پارک مورد نظر را نشان دهد. بنابراین، میانگین تمایل به پرداخت استفاده کنندگان جهت حفظ پارک 35 هزار تومان برآورد شد که کمابیش معادل تمایل به دریافت آنها در صورت نبود چنین مکانی است و نشان می‌دهد که ارزش تفریحی پارک برای هر نفر بسیار ناچیز و به بیان دیگر بود و نبود چنین بوستان‌هایی تفاوت ملموسی برای رفاه افراد محلی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of Valiasr Garden of Shiraz Using the Subject Welfare (SWB) Method

نویسندگان [English]

  • nikta letafat
  • Mohammad Bakhshoodeh
چکیده [English]

The purpose of this study was to estimate the recreational value of Valiasr Gardens in the district of Shiraz using the Subject well-being (SWB) or life satisfaction (LSA) method. Required information, including socioeconomic characteristics of the household, was obtained through interviewing garden visitors and completing 180 questionnaires in 1396. The results show that individuals' mental well-being improves with increasing income, education, and occupation, and under constant conditions, one percent increase in income, education, and occupation improves Subject well-being by 1%, 0.23, and 0.06 respectively. Park space satisfaction is directly related to subjective well-being, with 38% of visitors being satisfied with the park and practically not satisfied with the status of the park. This can indicate a lack of satisfactory space in the park. Also, the average willingness to pay users to maintain the park was estimated at 35,000 tomans, which is roughly equivalent to the willingness to receive them if such a place was not available, indicating that the amusement value of the park was very low for everyone, in other words. Gardens do not have a tangible difference for the welfare of local people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Non-Market Valuation"
  • "Welfare Valuation Approach"
  • "Willingness to Pay and Receive"