مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوادریا

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل

چکیده

در دریا و اقیانوس‌ها بر اثر وزش باد روی سطح آب، موج تولید می‌شود. انرژی مکانیکی باد که در اثر جذب نابرابر گرمای پرتوهای فروسرخ و نور مریی خورشید به وجود می‌آید، به شکل انرژی پتانسیل گرانشی در آب دریا ذخیره شده که پس از مدت کوتاهی آب دریا آن را به شکل انرژی جنبشی (موج) پس می‌دهد. از دیرباز بررسی پارامترهای همچون سرعت، فشار، موج و ارتفاع آب دریا از دیدگاه مهندسی برای حل مسائل متأثر از پارامترهای ذکر شده بسیار مورد اهمیت بوده است. عامل ایجاد این پارامترها، پارامترهای دیگری همچون شدت باد، جزر و مد ، شوری و ... می‌باشد. از آنجایی که مطالعه بر روی دریای عمان نه‌تنها از لحاظ علم مهندسی بلکه با توجه به اینکه شرایط خاصی که مسیر آبی چند کشور می‌باشد دارای اهمیت فراوانی است. در این تحقیق مدلسازی جریان‌های دریایی در دریای عمان توسط نرم افزار عددی Mike 3D به مطالعه پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین پارامترهایی که در جریان های دریایی تاثیرگذار می‌باشد شدت باد و نوع چرخش جریان آب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Marine Currents in the Gulf of Oman Using the Mike3D Model

نویسندگان [English]

  • pezhman derakhshan alamdarloo 1
  • mohammadreza khalilabadi 2
  • ghasem dehghani ashkezari 3
1 university of sistan and baluchestan
2 Faculty of Naval Aviation , Malek Ashtar University of Technology , Iran
3 Faculty of Passive Defense, Malek Ashtar University of Technology, Iran
چکیده [English]

The waves in the sea and oceans are caused by the wind blowing on the surface of the water. The mechanical energy of the wind generated by the uneven absorption of infrared heat and the visible light of the sun is stored as gravitational potential energy in seawater, which after a short time returns it to kinetic energy (wave).It has long been important to investigate parameters such as velocity, pressure, wave and sea water elevation from an engineering point of view to solve the problems affecting these parameters. These parameters cause other parameters such as wind intensity, tide, salinity and so on. Since the study of the Oman Sea is of great importance not only in terms of engineering science but also because of the particular conditions that the waterways of several countries have. In this study, the modeling of marine currents in the Oman Sea is studied by Mike 3D numerical software. The results show that the most influential parameters in sea currents are the wind intensity and the type of water flow rotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oman Sea
  • Mike 3D
  • Numerical Method
  • Sea Flows
  • Tide