تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران

3 گروه منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، مکانیابی بهینه جهت دفن پسماند در شهرستان ایلام می‌باشد. برای انجام تحقیق از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از متخصصصان استفاده شد. برای این منظور سه معیار اصلی، زیست‌محیطی، هیدرولوژی، راه‌های دسترسی و مراکز جمعیتی در نظر گرفته شد.و برای هر معیار اصلی، زیر معیارهایی تعیین شد. داده‌ها بر اساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) وزن‌دهی و با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS10.2 جهت تلفیق لایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس معیارها و زیر معیارها مورد مطالعه 4 ناحیه برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. با مشخص شدن وزن‌ و رتبه بندی معیارها و ضریب هریک از معیارها و تشکیل جداول ماتریس مقایسه زوجی ، مناسب‌ترین گزینه از بین آن‌ها برای دفن پسماندها انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ناحیه یک با وزن دهی 0.419 و با نرخ نا سازگاری 0.05 از چهار گزینه انتخابی با توجه به معیارها و زیر معیارهای مورد مطالعه نظیر راههای اصلی ارتباطی، وضعیت پوشش گیاهی و جانوری ، وضعیت هیدرولوژی و حتی زمین شناسی مناسبت تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of an optimal model for the location of sanitary landfills by ANP method

نویسندگان [English]

  • Azita Behbahaninia 1
  • Mohammad Feizi 2
  • Saeed Reza Asemi 2
  • Saeed Reza Asemi 2
  • Noredin Rostami 3
1 Islamic Azad University, Roudehen branch
2 , Department of Environment, Islamic Azad University, Damavand branch, Damavand, Iran
3 Department of Natural Resources, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is optimal location for waste disposal in Ilam city. A questionnaire and a survey of experts was used to conduct the research. For this purpose, three main criteria were considered: environmental, hydrology, access roads and population centers. For each main criterion, sub-criteria were considered. The data were then weighted based on the network analysis (ANP) process and used ArcGIS10.2 software to integrate the information layers. Based on the criteria and sub-criteria studied, 4 areas for waste disposal were suggested. By determining the weight and ranking of the criteria and the coefficient of each of the criteria and the formation of paired comparison matrix tables, the most appropriate option was selected among them for landfilling. The results show that area one with a weight of 0.419 and an incompatibility rate of 0.05 is more appropriate than the four selected options according to the criteria and sub-criteria studied such as main communication routes, vegetation and animal status, hydrological status and even geology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Ilam”
  • “Waste”
  • “Vegetation”
  • “ANP”