دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1400 
تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام)

صفحه 3296-3301

آزیتا بهبهانی نیا؛ محمد فیضی؛ سعید رضا عاصمی؛ سعید رضا عاصمی؛ نورالدین رستمی


آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا)

صفحه 3345-3351

مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ یاسر بلاغی اینالو


بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن

صفحه 3383-3389

مهدی نیاجلیلی؛ امیررضا نعمتی؛ حسین بخشی زاده کلوری؛ علی کوچکی نژاد


بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395

صفحه 3407-3411

یوسف دادبان شهامت؛ سمیرا موجرلو؛ سمانه دهقان؛ پانیذ نیک سیر؛ مینا قهرچی؛ زهره مقیسه


بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم

صفحه 3452-3458

سیده گلشن حسینی؛ مصطفی رحیم نژاد؛ اصغر صدیق زاده؛ رزان زختاره