مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استاد یار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه فیزیک دریا

چکیده

آلودگی ناشی از نشت نفت در خلیج فارس با وجود حجم گسترده‌ای از تولید و حمل‌ونقل نفت، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. سرنوشت و رفتار نفت ریزش شده با عوامل مختلفی مانند نوع نفت و شرایط محیطی مرتبط است. بنابراین هدف از این مطالعه توسعه‌ی یک مدل معتبر تحلیل ریزش نفت برای پیش‌‌بینی تاثیرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس می باشد. برای این منظور ابتدا مدل هیدرودینامیکی سه بعدی COHERENS V2.11 با به‌کارگیری اطلاعات دقیق عمق-سنجی و نیرو با دقت بالای مکانی و زمانی در خلیج فارس توسعه داده شد. سپس داده‌های جریان، دما و شوری مدل مذکور و میدان باد پایگاه ECMWF در مدل ریزش نفتی سه بعدی OSCAR بکاربرده شد. نتایج مدل نشان داد تلفیق این دومدل ابزاری بسیار قوی برای پیش‌بینی مسیر و سرنوشت حرکت لکه‌ی نفتی در خلیج فارس است. همچنین اجرای مدل در فصل تابستان نشان داد که در این فصل به دلیل کاهش سرعت باد، تلاطم، افزایش پایداری و لایه بندی، جهت حرکت لکه‌ی نفتی به طرف ساحل بیش‌تر شده و نفوذ ذرات در عمق کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the effects of physical parameters and seasonal conditions on the fate of spilled oil in the Persian Gulf.

نویسندگان [English]

  • Pooran khedri 1
  • Masoud Sadrinasab 2
  • amir Ashtari Larki 3
1 Faculty of Marine and Ocean Sciences, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technologies
2 Graduate Faculty of Environment, University of Tehran
3 Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

Pollution from oil spills in the Persian Gulf seems inevitable despite the huge volume of oil production and transportation. The environmental conditions and the type of oil can affect the fate and transport of spilled oil. Therefore, the aim of this study is to develop an oil spill model to predict the effects of seasonal conditions and physical parameters on the path and fate of spilled oil in the Persian Gulf. First, the new version of COHERENS model is developed with Appling the most accurate bathymetry data and forces with high temporal resolution and spatial resolution in the Persian Gulf. Then the current, temperature and salinity data of the mentioned model and the wind field from ECMWF database were used in the OSCAR oil spill model. The results of the model showed that the combination of these two models is a very powerful tool for predicting the fate and transport of the oil spills in the Persian Gulf. Furthermore, the summer result noted that due to the decrease in wind speed, turbulence, increased stability and stratification, oil spill may move toward shore lines and the penetration of particles in depth decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “transport and fate of the oil modeling”
  • “Persian Gulf”
  • “OSCAR model”
  • “wind”