اولویت بندی ریسک‌های HSE با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده با در نظر گرفتن خروجی‌های نا مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

2 گروه محیط زیست و HSE دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده
توسعه ایمنی در صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف این تحقیق شناسایی و اولیت بندی ریسک‌های HSE است. برای این منظور در این تحقیق از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق به‌صورت پرسشنامه در زمینه میزان درجه اهمیت ریسک‌ها بود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نیز DEA SOLVER بوده است. مورد مطالعاتی این تحقیق نیز شرکت پتروشیمی لردگان بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق مهم‌ترین شاخص‌های ریسک HSE ، شامل: مشکلات ارگونومیک حین استفاده از کامپیوتر، بوی نامطبوع حین فعالیت، استنشاق مواد شیمیایی حین فعالیت، برخورد با مواد شیمیایی حین فعالیت کاری، سوختگی حین جوشکاری، برخورد سر با موانع حین فعالیت، مواجهه به دمای هوای بالا، خراشیدگی حین جابجایی، مواجهه با دود مواد شیمیایی و سقوط پالت بودند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد مهم‌ترین عوامل ریسک HSE در شرکت پتروشیمی لردگان شامل برخورد با مواد شیمیایی و همچنین شرایط دمایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize HSE Risks by Using a Robust Data Envelopment Analysis Approach with Regard to Desirable Outputs

نویسندگان [English]

  • eisa ghavaminiya 1
  • Nastaran Mollazadeh 2
1 Master's student in Safety, Health and Environment, Faculty of Materials Engineering, Islamic Azad University of Najafabad
2 Environment and HSE, faculty of material engineering, Islamic Azad University, branch of Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The development of safety in various industries, especially the oil and gas and petrochemical industries is of great importance. The purpose of this study is to identify and prioritize HSE risks. For this purpose, in this study, the data envelopment analysis approach was used. The method of data collection in this study was a questionnaire on the degree of importance of risks. The software used in this research was DEA SOLVER. The case study of this research was Lordegan Petrochemical Company. According to the results of this study, the most important HSE risk indicators include: ergonomic problems during computer use, unpleasant odor during activity, inhalation of chemicals during activity, exposure to chemicals during work activity, burns during welding, head collision with obstacles during activity, exposure At high temperatures, there were scratches during handling, exposure to chemical fumes and falling pallets. The results of this study also showed that the most important HSE risk factors in Lordegan Petrochemical Company included exposure to chemicals as well as temperature conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Risk Assessment”
  • “Undesirable Outputs”
  • “Stable Data”
  • “Efficiency”