مطالعه انتشار سه بعدی آلاینده مایع در محیط مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده

در دنیای امروز، روش‌های مختلفی برای به دست آوردن میزان آلودگی و انتشار آن در محیط‌های گوناگون (آب، خاک، هوا) وجود دارد. یکی از روش‌های نوین، استفاده از شیت ‌لیزر جهت مطالعه انتشار آلاینده‌ در محیط مایع می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از شیت لیزری، به پردازش تصاویر حاصل از انعکاس نور لیزر بازتاب شده توسط آلاینده در محیط مایع پرداخته می‌شود. ضبط و ثبت این انعکاس توسط دوربین نور مرئی صورت گرفته و سپس با استفاده از علم پردازش تصویر به پیکسل خوانی داده‌های ثبت‌شده و همچنین به‌وسیله کد نوشته‌شده در نرم‌افزار متلب، پرداخته می‌شود. طبق نتایج آزمایش‌های صورت گرفته، با توجه با اثر دما بر انرژی جنبشی مولکول‌های محیط مایع، بیشترین ضریب نفوذ به ترتیب در محیط مایع با دمایی گرم‌تر، هم‌دما و سردتر از دمای آلاینده است. طبق نتایج آزمایش‌ اثرکشش ‌سطحی، خاصیت الاستیک آب، باعث افزایش پخشیدگی آلاینده تزریق شده بر روی سطح نسبت به تزریق زیر سطح در محیط مایع می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of 3D diffusion of liquid contaminants in a liquid medium

نویسنده [English]

  • armin makiabadi
Master student of Environmental Engineering, University of Technology, sirjan, Iran
چکیده [English]

In today's world, various methods are being applied for obtaining pollution amount and its emission in different environments (water, soil, and air). Laser sheets is a new method to study the diffusion of contaminant in a liquid medium. In this study, the images resulting reflecting from the visible light shone on the pollutant in a liquid environment are processed. The camera records this reflection, and then the data is pixelated using the image processing and simulated by the code written in MATLAB software. According to the results of experiments on the effect of temperature on the liquid environment, the highest diffusion coefficients are in warmer, isothermal and colder environments, than the pollutant temperature, respectively. According to the experimental results, due to the effect of temperature on the kinetic energy of molecules in the liquid medium, the highest diffusion coefficients are in the liquid medium with warmer, isothermal, and colder temperatures for pollutant, respectively. Based on the experimental results of the surface tension phenomenon, the elastic property of water increases the surface injected pollutant diffusion compared to the sub-surface injection in the liquid medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Diffusion”
  • “Contaminant”
  • “Image Processing”
  • “Laser sheet”
  • “Modeling”