بررسی احتمال نفوذ ویروس COVID-19 به سفره های آب زیرزمینی به واسطه دفن غیراصولی پسماند در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران

چکیده

همه گیری و مخاطرات متعدد ویروس مهلک COVID-19 از دسامبر سال 2019 در دنیا آغاز شد. در ابتدا انتظار میرفت که درمان این ویروس به سرعت و با توجه به پیشرفت علم در دسترس همگان قرار گیرد و ویروس به تمام نقاط دنیا نرسد. اما علیرغم تصورات و باورهای غلط همگان، ویروس به سرعت در دنیا منتشر شد و باعث بروز مشکلات زیست محیطی بسیاری نیز گردید. یکی از بحران هایی که آلودگی ویروسی میتواند مسبب آن باشد، بحران آلودگی آبهای شرب و غیرشرب به واسطه نفوذ ویروس به منابع آبی زیرزمینی و سطحی میباشد. گرچه آب شرب و غیرشرب در همه نقاط دنیا بدون تصفیه و گندزدایی های قوی در اختیار مردمان قرار نمیگیرد اما در معدود شرایطی امکان دارد آلودگی وارد شده به آب به بدن انسان و سایر موجودات زنده وارد شود و منجر به مبتلا شدن شود. این پژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد به بررسی احتمال نفوذ کرونا ویروس به منابع آبی به واسطه دفن غیر اصولی پسماند در اطراف شهر تهران و همچنین به سنجش سایر علل بروز احتمال مذکور در صورت مثبت یا منفی بودن شرایط میپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the influence of COVID-19 virus on underground water table by non-basic burial in Tehran Province

نویسنده [English]

  • farnaz banani
IRAN
چکیده [English]

Multiple dangers and dangers of the deadly COVID-19 virus started in the world since December 2019 Initially, it was expected that the treatment of this virus would be available to everyone quickly and according to the progress of science, and the virus would not reach all over the world. But despite everyone's misconceptions and beliefs, the virus spread quickly around the world and caused many environmental problems. One of the crises that viral pollution can cause is the crisis of pollution of drinking and non-drinking water by the virus's influence on underground and surface water resources. Although drinking and non-drinking water is not given to people in all parts of the world without strong disinfection, in a few circumstances, water pollution may bring into the human body and other living creatures and lead to infections. This research, which is of a descriptive-analytical type, investigates the possibility of coronavirus affecting water resources around Tehran, as well as measuring the probability in case of positive or negative conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Coronavirus"
  • "Tehran"
  • "Water Pollution"
  • "Pollutant"
  • "Waste